SELKAN POLATKAN
MOTİF PROJE

Güneş Enerjisinin Geleceği
MotifProje Faaliyet Alanı
Güneş Enerjisinin Türkiye İçin Önemi
Türkiye ve Dünya Enerji Politikalarındaki Farklılıklar
Türkiye’de Güneşin Gelişimi
Güneş Enerjisi Sektörüne Yapılan Yatırımlar
Yerli Üretim Politikası