SELEN İNAL
TurSEFF

TurSEFF ne yapar
Bankalarla işbirliği
Ücretsiz teknik fizibilite
Yeni gelişen güneş paneli teknolojileri
Yeni iş modelleri
Enerji depolama
Kömürden güneşe geçiş