HEYMİ BAHAR
ULUSLARARSI ENERJİ AJANSI(IEA)

Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) nasıl kuruldu, amaçları nedir
2020 1.Çeyrek Görünümü
Karbon emisyonlarındaki düşüş
Corona ve enerji dünyasına etkisi
Solar nasıl etkilendi
Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmalarının geleceği
IEA’da çalışmak
IE ve iklim değişikliği
Yakın geleceğin 3 yıldızı kim olacak
Türkiye için tehditler ve fırsatlar