FATMA MURRAY
DNVGL

Güneş enerjisi santrallerinde kalite faktörü
Elektrik depolamalı GES yarışmaları
Standartlar ve denetimi
DNVGL faaliyet alanları
Danışmanlık hizmetleri
Serbest piyasanın önemi