CAN ARSLAN
FOTON ENERJİ

Enerji piyasaları
Serbest ekonomi
Blockchain uyygulamaları
Yeşil enerji sertifikaları
YETA’lar
Üreten tüketiciler
YEKDEM sonrası imkanlar