Solar 3GW Sektöre Dair İş Modeli Önerilerine Devam Ediyor

Solar 3 GW pazarın sağlıklı ve tutarlı gelişimi için iş modeli önerilerine devam ediyor. Bu iş modelleri; iyileştirilmiş öztüketim modeli, YETA modeli ve ihalesiz, teşviksiz, lisanslı modeldir. Bu üç model de elektrik talebine paralel olarak ortaya konabilecek, serbest piyasa dinamikleriyle uyumlu özelliklere sahiptir.

Solar3GW’ın, önerdiği üç model de ülkemizin, yerli ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlayan politikasıyla tam uyumludur. İklim değişikliğiyle mücadelede de güneş enerjisinin son derece etkin ve hızlı bir şekilde devreye girmesini sağlayacaktır. Serbest piyasa dinamikleri çerçevesinde herhangi bir teşviğe ihtiyaç duymaksızın işleyebilecek bu modeller ile ülkemiz elektrik piyasası çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yönde gelişimini sürdürecektir.