SMA’dan Öz Tüketimde Aktif Güç Kontrolü

Üyemiz SMA, son günlerde öz tüketime yönelik geliştirmiş olduğu ürünleriyle şebekeye hiç enerji vermeyen sistemlerin tedarikçisi haline geliyor.

Doğrudan şebekeye besleme yapan bir FV sistemin ürettiği gücün kontrol edilmesi konusunda SMA DATA MANAGER M, birçok büyük sistemde merkezi kumanda ünitesi olarak kendini kanıtlıyor.

Peki bir FV sistemde ilave yükler olduğunda ve aktif güç beslemesinin doğrudan şebeke bağlantı noktasında kontrol edilmesi gerektiğinde oluşabilecek durumlar nelerdir ?

Sistemde aktif güç beslemesinin sınırlandırılması için şebeke operatörünün özelliklerini %0’dan %100’e kadar ayarlanabilir. Sistemde üretilen enerji şebekeye verilmek istenmediğinde %0 değerini girerek bu sayede üretilen enerji sadece evde kullanılan elektrikli aletlerde tüketiliyor.

Bu durumda sistem, o an sadece çamaşır makinesi çalışmakta ise, onun tükettiği kadar üretim yapabiliyor.

Hangi Durumlarda Aktif Güç Kontrolü Uygulanabilir ?

-Öz tüketimi olan ve şebeke bağlantı noktasında aktif güç beslemesini 0 Watt ile sınırlama (İng.: “Zero Export“) zorunluluğundaki FV sistemler Bu tür uygulamalar, zayıf şehir şebekelerinde istenebilir. (Bu durumlar için tüketimin ölçülebilmesi için SMA Energymeter veya Home Manager kullanılması zorunludur.)
-Öz tüketimi ve şebeke bağlantı noktasında maksimum aktif güç beslemesi sınırlandırılmış olan FV sistemler
-Öz tüketimi ile başka üreteçleri (örn. jeneratörler) olan ve şebeke bağlantı noktasında aktif güç beslemesini sınırlama zorunluluğu olan FV sistemler

Bu tür uygulamalarda FV üretimin payı, FV sistemdeki diğer üreteçlerle herhangi bir iletişim zorunluluğu olmadan çok iyi bir kapalı devre kontrol yapılmasına olanak tanıyabilir.

Aktif güç kontrolü için daha fazla bilgi