Sahraaltı Afrika Enerji Pazarı Değerlendirmesi

Sahraaltı Afrika Enerji Pazarı Değerlendirmesi

Çalışma, Türkiye enerji sektörü oyuncularının Sahra altı Afrika ülkelerinde yatırım yapma kapasitelerini kavramaya yönelik bir analiz/öneri çalışmasıdır. Türk enerji şirketlerinin yetkinlikleri dâhilinde enerji arz açığına sahip bu bölgede odaklanabilecekleri yenilenebilir ve mikro grid yatırımlarının analizi ve proje bazlı örneklerin tespiti amaçlanmaktadır. DEİK Enerji İş Konseyi bu noktada inisiyatif alarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli yürüttüğü çalışmada, üyelerinin yeni dönemde odaklanacağı ülkelerle ilgili detaylı proje örnekleri ve yatırım modellerinin incelenmesi kararı almıştır.

İş Konseyi üye profilinin genel yetkinlikleri göz önünde alındığında yenilenebilir enerji yatırımlarına dönük analizlere ağırlık verilmiştir. Seçili ülkelerde petrol, doğal gaz ve maden sektörlerinde de üst seviye analizler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştaylar ve analizler sonucu potansiyel tespit edilen ülkelere dönük teknoloji ve olası hamle önerileri küresel şirketlerden vaka analizleri ile desteklenerek bir yol haritası sunulmuştur.

Dosyayı İndir
DEİK Sahraaltı Afrika Enerji Pazarı Raporu