Rüzgar Ve Dalga Enerjisini Bir Araya Getiren Konsept: Fluventum

Felix Theurer ve Yannick Apfel, tarafından tasarlanan ve hem rüzgar hem de dalga ile elektrik üreten bir konsept olan Fluventum iki farklı temiz enerji kaynağını tek bir tesiste birleştirerek sinerji etkisi sunuyor.

Offshore rüzgar türbininin alt kısmında yer alan havuz sayesinde, dalgadan da enerji üreten Fluventum sistemi, havuzda biriken havayı, üst kısımdaki çelik yapının üzerine yerleştirilen dört adet küçük türbine yönlendirerek maksimum verim elde ediyor.

Münih Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen bir yenilenebilir enerji projesinin parçası olan bu çalışmada, mühendisler dört adet küçük türbini simetrik olarak bir konfigürasyona yerleştirmiş. Ekip ihtiyaç duyulan pahalı jeneratör miktarını azaltmak için, aynı şaft üzerine iki türbin monte etmiş. Aynı şaftta yer alan ve toplamda iki parçadan oluşan türbinler, tek bir jenaratöre bağlanmış. Yani toplamda dört adet türbin için iki jenaratör kullanılmış.

Maksimum enerji kapasitesi yakalamak için tasarlanan bu sistemde su yüzeyinde bulunan dört küçük dalga türbin ile üst kısımda yer alan rüzgar türbinin etkileşimini önlemek adına, alt kısımda yer alan dalga türbinleri yatay olarak yerleştirilmiş. Sisteme ayrıca, küçük dalga türbinlerinin içindeki hava akışının azaltılabilmesi için çelik kapak da yerleştirilmiş. Yerleştirilen bu kapak ile dalga türbinlerinin hızının kontrol edilebilmesi ve güçlü fırtınalarda oluşabilecek hasarın önlenebilmesi sağlanmış. Dalga türbinlerinin, rüzgar türbini temeline entegre edilmesiyle yaratılan bu yenilikçi sistem ile iki farklı enerji kaynağının kullanılmasına dayanan sinerji etkisi elde edilmiş.

Fluventum konseptinde, pahalı altyapı ve okyanus montajının, her iki santral tipi tarafından paylaşılması sağlanmış. Su yüzeyinde bulunan beton halka sadece rüzgar türbini için temel olarak değil, aynı zamanda dalga havuzu olarak da hizmet veriyor. Ayrıca sistemde, tek bir denizaltı kablosu her iki enerji üretim tesisini birlikte şebekeye bağlıyor – bu da maliyet ve volatilitenin azalmasına yol açarak temiz güç miktarını arttırıyor.

https://www.designboom.com/technology/fluventum-combined-wind-wave-energy-converter-08-06-2018/