Rüzgar Ölçüm Direklerinde Yıldırımdan Korunma

Rüzgar santrallerinin kurulmasının planlandığı sahalarda Rüzgar hızı,yönü ve diğer temel özelliklerini ölçen Rüzgar Ölçüm Direkleri yüksek ve açık arazilerde 1 yıl süresince kalıyorlar. Üzerlerinde nem, sıcaklık, basınç sensörlerininde bulunduğu ölçüm direkleri yıldırım riskinin çok olduğu bu sahalarda doğru verileri elde etmek amacıyla kesintisiz çalışmak zorundalar. Ancak yıldırımın dolaylı ya da direk etkisinden dolayı Rüzgar Ölçüm Direkleri yıldırım darbeleri sonucunda zarar görüyorlar. Hem sağlıklı ölçüm yapılamaması hem de rüzgar ölçüm direklerinin yıldırımdan sürekli zarar görmesi yapılması planlanan ölçüm kayıt çalışmasını engelliyor. Bu nedenle rüzgar ölçüm direkleri yıldırımın direk ve dolaylı etkisinden mutlaka korunmalıdır.

Direkler yükseklikleri bakımıyla yıldırım darbesine direk maruz kalabilirler. Doğrudan direk üzerine yıldırım düşmesi sonucunda direk üzerinde bulunan birçok sensörün zarar görme ihtimalini doğuruyor. Bu nedenle sensörlerin yıldırım darbesinden etkilenmemesi için izoleli yıldırım yakalama uçları ve izoleli yıldırım iniş iletkenleri ile koruma açıları sağlanmalıdır ve darbe hiçbir şekilde direkle muhatap olmadan toprağa kadar ulaşmalıdır. Bu noktada kullanılan özel izoleli yıldırım taşıma sistemleri sensörlerin manyetik etkiden korunması için önemlidir. Harici olarak inen yakalama ucu iniş iletkeni ek topraklama yapılmasının ardından eşpotansiyele alınmalıdır.

Yıldırım darbesi rüzgar ölçüm direklerine doğrudan düştüğü gibi 2km uzaklıkta bir noktaya da düşerek toprak üzerinden yerden yukarıya zarar verebilir. Bu durumda ana enerji girişinde Strikesorb Rayvoss Tip 1+2 200ka korumalı sistemler kullanılmalı sensörler üzerinde 5V, 12V, 24V SLH Serisi Raycap hassas koruma parafudrları kullanılmalıdır. Ek olarak 24 yada 48 v enerji koruma parafudrları da sistemde yerini almalıdır. Hassas Tip 3 parafudrlar çift yönlü olarak kullanılmalı ve sisteme seri olarak entegre edilmelidir. Enerji parafudrları da her pano yada hat için 1 adet paralel bağlanmalıdır. Parafudrların sürekli arızalanmaması için Raycap Safetec ve Probloc serisi hibrit parafudrlar seçilmelidir. Böylece sürekli sahada parafudr değişimi yapmak zorunda kalmayız.

Rüzgar santralleri kurulum alanları normal yıldırım eğrilerinin çok üzerinde seri darbeler almaktadır. 100ka ortalamalı bir ilde RES Sahasında 300ka yıldırım darbesi çok rahat görülebilir. 300ka değerinde bir yıldırım darbesi oldukça güçlüdür ve bunu 25ns de algılayıp sönümlemekte her ürünün yeteneği değildir. Klasik din rail parafudrlar maksimum 125 ka darbeye dayanım gösterirken; Raycap Strikesorb serisi parafudrlar faz başına 400ka e kadar koruma sağlayabilmektedir.

Yıldırım korunma sistemi tasarlarken izoleli dış yıldırımdan korunma sistemi ,topraklama,eşpotansiyel ve ag parafudr dizaynı birbirinden ayrılmadan sağlanırsa bir rüzgar ölçüm direğinde tam korumayı sağlarız. Aksi durumda kuplaj etkilerinden dolayı elektriksel sistemlerin zarar görmesi muhtemeldir. Bir rüzgar ölçüm direğinin maliyeti ve yapılan çalışmanın önemi göz önüne alındığında bir tesiste yıldırım darbelerine karşı tam koruma yapmanın maliyeti önem kıyaslaması yapıldığında oldukça geride kalmaktadır. Bu nedenle projenin sağlıklı yürümesi ve hatasız ölçümlerin yapılabilmesi için rüzgar ölçüm direklerinde yıldırımdan korunma konusu sistemin bir parçası olarak sunulmalıdır.