RE-Source 2018 Konferansı 20-21 Kasım’da, Amsterdam’da Gerçekleşti

RE-Source 2018 Konferansı 20-21 Kasım’da, Amsterdam’da Gerçekleşti

Tüketicilerden tedarikçilere ve üreticilere kadar pek çok elektrik piyasası paydaşını bir araya getiren RE-Source 2018 konferansı geçen hafta 20-21 Kasım’da, Amsterdam’da gerçekleşti. 800’den fazla katılımcının gelmesiyle birlikte etkinlik Avrupa’nın en büyük PPA (Enerji Satın Alma Sözleşmesi) etkinliği oldu.

SolarPower Europe ve Wind Europe’un ortaklaşa düzenlediği konferansın odak noktası PPA’ler olsa da bununla bağlantılı pek çok konuya değinildi. Avrupa’da yenilenebilir enerjiyle alakalı iletişim ve karbon hesaplaması için kullanımı zorunlu olan Menşe Garantisi (GO) sertifikalarına özel seansın yanı sıra Avrupa dışında gelişen piyasalar panelinde GO’nun Avrupa dışındaki karşılığı I-REC sertifkalarına değinildi. Enerji depolaması, finansal risklerin hafifletilmesi, yenilenebilir enerjiye olan talebin arttırılması da farklı seanslarda ele alınan konular arasındaydı.

EKOenerji’den Merve Güngör, Avrupa dışındaki piyasalar seansında EKOenerji eko-etiketini tanıttı ve iletişim faaliyetinin piyasaların gelişmesindeki öneminden bahsetti.

Avrupa Komisyonu’ndan Paula Abreu Marques’in de panelist olarak yer aldığı etkinlikte kasım ayında Parlamento’da oylanan RED II (İkinci Yenilenebilir Enerji Yönergesi) ve üye devletlerin yenilenebilir enerjiye ilişkin sorumluluklarının altı çizildi.

Etkinliğin bıraktığı en büyük iz, pek çok firmanın imzaladığı RE-Source beyannamesi oldu. Beyannameyi imzalayan organizasyon ve şirketler, Avrupa’nın iklim hedeflerine ulaşabilmesi için yenilenebilir enerji kullanımının önündeki engellerin kaldırılması talebinde bulundu. Maksadı yenilenebilir enerji piyasasında aktif olan şirket sayısını 100’den 100.000’e çıkarmak olan beyannamenin ana talepleri şu şekilde:

Kurumsal yenilenebilir enerji satın alımında karşılaşılan, mevzuata ilişkin ve idari engellerin kaldırılması
Firmalara tedarik edilen GO sahipliğiyle ilgili uzun süreli olarak, şeffaf ve kesin bilgi sunulması
Sınır ötesi enerji anlaşmalarının teşvik edilmesi
İş yerleri dahili ve haricinde yenilenebilir enerji çözümleri getiren ürünlerin ve piyasa modellerinin geniş bir yelpazede uygulanabilmesi

EKOenerji’den Merve Güngör’ün EKOenerji adına imzaladığı beyannamenin İngilizce tam metnine buradan ulaşılabilir.

RE-Source konferansıyla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.