PhoenixContact
 

"Bakır ve Fikirler"den yola çıkılarak 1923 yılında kurulan Phönix Elektrizitatsgesellschaft, H. Knümann & Co.’nun Almanya’daki enerji firmaları ile yaptığı yoğun temaslar sonucu modüler ve ray klemenslerini icat etmiştir. Firma genel merkezi; Blomberg, Almanya’dadır. 1986 yılında kurulan Phoenix Contact Türkiye, günümüzde 45 çalışanı, ülke çapında yaygın ofis ve bayilik teşkilatı ile müşterilerine her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Phoenix Contact, kalite sistemlerini ve gerekli kaynaklarını, gereksinimleri doğrultusunda geliştirmekte, etkinliğini gözlemekte ve sürekli iyileştirmektedir. Çalışanlarının daha etkin bir şekilde sonuca ulaşmalarını sağlamak için sürekli firma içi eğitimler düzenlemekte, bilgi ve becerilerini geliştirerek yetkinliklerini artırmakta ve günün gereği teknolojileri kullanarak uygun altyapı ve çalışma ortamını sağlamaktadır. Varlıklarını, hedeflerine yöneltip; sürekli gelişen ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.

Güneş enerjisinden elde edilen elektrik, küresel enerji temininde önemli bir rol oynamaktadır ve gelecekteki ihtiyacın %30'unu karşılayacaktır. Bu başarı hikayesinin nedenleri sürekli düşen sistem maliyetleri, artan otomasyon ve büyük fotovoltaik sistemlerde standardizasyonun gelişmesidir.

Phoenix Contact güneş enerjisinde uzun yıllardan beri yetkin bir çözüm ve ürün tedarikçisi olmuştur. Çevre dostu ve ekonomik enerji temin çözümünüzü, Phoenix Contac ile beraber tasarlayabilirsiniz.

İletişim
Toygar Turgut
+90 533 733 8754
tturgut@phoenixcontact.com
İzmir