GES’lerde Risk Analizi ve Hasar Yönetim Uygulamaları

Güneş Enerji Santralleri ilk yatırım maliyetleri yüksek olan yatırımlardır. Ancak enerji üretim sürecinde enerji satış maliyetleri düşük olduğundan ve yaklaşık 20 yıl süreyle çalıştırılabildiklerinden karlı yatırımlar olup yatırımcıların da ilgisini çekmektedir.

Yüksek yatırım maliyetlerine katlanılarak yapılan santraller için montaj ve işletme süreçlerinde en önemli unsur yatırımın korunmasıdır. Bu nedenle montaj ve işletme dönemleri için sigorta poliçeleri vazgeçilmezdir. Artarak devam edeceği öngörülen Güneş Enerji Santralleri sigortacılık sektöründe de rekabeti arttırmaktadır. Artan rekabet koşulları ise sektörün ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek ürünlerin/poliçelerin üretilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle sektörün risklerini iyi tanımlamak, analiz etmek ve önlemek hem işletmeciler için hem de sigortacılar için önemini her geçen gün arttırmaktadır. Bu bültenin konusu son yıllarda edinilen risk ve hasar tecrübelerinin paylaşılması olacaktır.

Güneş Enerji Santrallerinde Risk Analizi ve Hasar Yönetim Uygulamaları