MAKALE ve RAPORLAR

Kütüphane sayfamız yenilenmektedir.
Doküman içerikleri Türkçe’dir.
Paylaştığımız dokümanlardaki içeriğin sorumluluğu tamamen yazara aittir.
Çalışmayan linkler için lütfen bize haber verin.
Bu sayfada yayınlamak istediğiniz içeriği lütfen PDF formatında solar@solarbaba.com adresine yollayın.
Yüzer Güneş Enerji Santralleri Teknik Rehber

Yüzer Güneş Enerji Santralleri Teknik Rehber

8 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" ve "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" değişikliklerine göre birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmasına imkan ...
Kömürden Çıkış 2030

Kömürden Çıkış 2030

Bugünden itibaren enerji sisteminde kömür enerjisinin yerinin olmadığı artık net olarak görülmektedir. Türkiye’nin de oluşturacağı yeni enerji stratejisinin önemli bir parçası olarak kömür enerjisinden çıkış için bir tarih belirlemesi gerekmektedir ...
Türkiye'de Güneş ve Rüzgar Artık İthal Kömürden Daha Ucuz

Türkiye’de Güneş ve Rüzgar Artık İthal Kömürden Daha Ucuz

Türkiye’de beş yıl öncesine kıyasla, yeni rüzgâr enerjisi santrali kurulumu maliyeti %32, yeni güneş enerjisi santrali kurulumu maliyeti ise %50 azaldı. - Uluslararası piyasalarda taş kömürü fiyatları, bir yıl öncesine ...
Güneş Panelinde Yerli Üretim

Güneş Panelinde Yerli Üretim

Ülkemizde FV modül üretiminde yerlileşme politikası anti-damping ve gözetim gibi korumacı uygulamalarla ele alınmaktadır. Bu korumacı önlemler, FV modüllerin yurtiçinde üretilmesini sağlarken, ürünü meydana getiren malzemelerin ithal olması durumunu engelleyememekte, ...
Elektrikli Araçlar ve Depolama Araştırması

Elektrikli Araçlar ve Depolama Araştırması

Elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken, altyapı ve kullanım kolaylaştırıcı çalışmalar da sürüyor. Son aylarda Avrupa -özellikle Almanya- elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. Çinli şirketler CATL, Funeng ...
Türkiye Enerji Sektörü Hukuki Durum Raporu

Türkiye Enerji Sektörü Hukuki Durum Raporu

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü çatısı altında hazırlanmış olan ve bundan böyle yıllık bazda yayınlanması planlanan “Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporu 2020”, enerji piyasasında mevcut durumun tespiti ve yapılan mevzuat değişikliklerinin ...
Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” iklim değişikliği konusunda güncel ve özgün haberler ve analizler üretmek için kurulmuş olan İklim Haber ile Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA ...
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı Sonuç Kitabı

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı Sonuç Kitabı

Dünyada enerji üretimi büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Fosil yakıtlara bağlı enerji üretiminin sürdürülebilir olmaması, karar vericileri ve toplumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru zorunlu ve heyecan verici bir çözüm arayışına ...
Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

DNV tarafından hazırlanan bu sunumda güneş enerji santrallerinde (GES) en önemli konu başlıklarından biri olan bağımsız finansman başlığı özetlenmiş. Bağımsız finans değerlendirmeleri, süreç bazlı ayrıntılı inceleme çalışmaları, portfolyo etkisi sunumun ...
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu

TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); önemli, öncelikli ve güncel konulara dair bilim temelli incelemeler ve danışmanlık yapma görevi ve toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak amacı çerçevesinde; bilimsel toplantılar, kongre, ...
Avrupa Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Atmosfer gittikçe ısınıyor ve iklim her geçen yıl değişiyor.Gezegendeki sekiz milyon türün bir milyonu yok olma riski altında. Ormanlar ve okyanuslar kirleniyor ve yok ediliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, bu zorluklara ...
Kara Rapor 2021 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Kara Rapor 2021 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

2020 yılı, COVID-19 hastalığı pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve yaşadığımız yerlerde, hava kirliliği ile sağlıklı bir yaşam arasındaki kuvvetli bağı tekrar hatırladığımız bir yıloldu. Pek çok bilimsel çalışma, ...
Güneş Enerjisi Sektöründeki İyi Ve Kötü Uygulamalar

Güneş Enerjisi Sektöründeki İyi Ve Kötü Uygulamalar

Şebeke bağlantılı FV solar enerji sistemlerin birçok ülkenin elektrik üretiminde önemli bir rol oynamaya başladığı söylenebilir. 10 yıllık bir süreçte, yaklaşık 100 GW kapasitede FV kurulum gerçekleşmiştir, bunun 80GW’ı son ...
Zorlu Enerji İle Güneş Enerjisi

Zorlu Enerji İle Güneş Enerjisi

Zorlu Enerji tarafından hazırlanan bu minik çizgi romanda ilkokul çağındaki öğrencilere başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerjinin önemi anlatılmış ...
Türkiye'de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı

İklim Haber olarak KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’de iklim değişikliği algısı üzerine yaptığımız araştırmaların devamı niteliğindeki “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” ...
İklim Değişikliği Ve Tarımda Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği Ve Tarımda Sürdürülebilirlik

21. Yüzyılın stratejik sektörleri arasında gösterilen gıda sektörü, 2050’de 10 milyara ulaşacak dünya nüfusunun beslenmesinde büyük bir sorumlulukla karşı karşıya. BM’nin Eylül ayında açıkladığı “Gıda Güvenliği ve Beslenme” başlıklı rapor, ...
Yurtdaş Enerjisi-Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek

Yurtdaş Enerjisi-Enerji Demokrasisini Gerçekleştirmek

Sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş yapmak ve gerçek bir iklim politikası oluşturmak için enerji sistemimizi tamamen yenilenebilir bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüşüm aynı zamanda “enerji demokrasisi” amacına ulaşmakiçin de iyi ...
Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Güncel veriler dünya nüfusunun %91’inin Dünya Sağlık Örgütü’nün limitlerine göre kirli hava soluduğunu gösteriyor. Tüm dünyadan 180 ülkenin dahil edildiği 2018 yılı Çevre Performans İndeksi raporuna göre; hava kirliliği halk ...
GES'lerde Risk Analizi ve Hasar Yönetim Uygulamaları

GES’lerde Risk Analizi ve Hasar Yönetim Uygulamaları

Güneş Enerji Santralleri ilk yatırım maliyetleri yüksek olan yatırımlardır. Ancak enerji üretim sürecinde enerji satış maliyetleri düşük olduğundan ve yaklaşık 20 yıl süreyle çalıştırılabildiklerinden karlı yatırımlar olup yatırımcıların da ilgisini ...
Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması

Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması

Bu yıl ikincisini hazırladığımız MW100 - Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Araştırması’nın kısa sürede sektörün temel referans kaynağı haline gelmiş olmasından dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Gelenekselleşmesi yolunda önemli mesafe ...
Yüzer Güneş Enerji Santrali Pazar Raporu

Yüzer Güneş Enerji Santrali Pazar Raporu

Yüzen güneş fotovoltaik (FPV) kurulumları, özellikle yüksek nüfus yoğunluğuna ve mevcut arazi için rakip kullanımlara sahip ülkelerde güneş üretim kapasitesini artırmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. Hidroelektrik santrallerinde mevcut elektrik iletim ...
Stantec Yerli Güneş Paneli Üretim Raporu

Stantec Yerli Güneş Paneli Üretim Raporu

Türkiye’deki PV panel üretimi pazar araştırması üzerine yazılan bu raporda, sektör araştırması sonucunda Türkiye’de yer alan PV panel üretici firmalardan 22 tanesine ulaşılmış ve anket formlarıüzerinden 16 adet üretici firmanın; ...
İzmir Yeşil Eylem Planı

İzmir Yeşil Eylem Planı

İzmir için hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planının (YŞEP) amacı; çevresel zorlukları belirleyip, bunların içinden en acil ele alınması gerekenleri tespit ederek İzmir için daha yeşil bir geleceği mümkün kılacak bir ...
Türkiye'de Hidrojene Geçişte Yol Haritası Önerileri

Türkiye’de Hidrojene Geçişte Yol Haritası Önerileri

Kullanılmayan yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmemize olanak tanıyan yeşil hidrojen bu noktada etkili bir karbondan arındırma unsuru olarak öne çıkmaktadır. Son 30-40 yıl içinde hidrojen üretimine ait teknolojilerin gelişmesi ile küresel ...