Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı

İklim Haber olarak KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’de iklim değişikliği algısı üzerine yaptığımız araştırmaların devamı niteliğindeki “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırması yine tahmin edilmesi zor ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu. Bundan önceki iki çalışmamız ile Türkiye toplumunun önemli çoğunluğu için, politik ve sosyoekonomik durumlarından bağımsızolarak, iklim değişikliğinin endişe verici bir olgu olduğunu ortaya koymuştuk.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile beraber yürüttüğümüz bu çalışmalarda, Türkiye’de her dört kişiden üçü iklim değişikliğinden endişelendiğini ifade ederken, toplumun dörtte biri bu konuda gerekli önlemlerin alınacağına hiç ihtimal vermiyordu.

İklim Haber ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık, bu yıl da, her yıl derinleşen iklim krizi ile ilgili toplumun ne düşündüğüne dair algıyı ölçmek için bir araya geldi. 2020 yılı için sorularımızı hazırlarken, dünyanın yüzleştiği COVID-19 krizini, COVID-19 sonrasındaki ekonomik iyileşme planlarını, son bir yılda iklim değişikliği konusunda yaşananları ve iklim değişikliğiyle ilgili ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmaları göz önünde tutmayı hedefledik.