Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” iklim değişikliği konusunda güncel ve özgün haberler ve analizler üretmek için kurulmuş olan İklim Haber ile Türkiye’nin önde gelen araştırma şirketlerinden KONDA işbirliğinde yapıldı. Ülkemizde iklim değişikliği hakkında ne düşünüldüğünü ve giderek artan bir güncel tartışma alanı olan enerji konusundaki tercihleri anlamak için İklim Haber ve KONDA, Mart 2018’de yapılan KONDA BAROMETRESİ anketi çerçevesinde ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda KONDA’nın aylık düzenli siyasi ve toplumsal araştırmalar dizisi olan Barometre çalışmasında, Türkiye toplumunun iklim değişikliği algısı ve enerji tercihlerini anlamak amacıyla yedi adet soru soruldu. Anket kapsamında, iklim ve enerji konularına ilişkin soruların hazırlanmasında bir yandan ülkemizin güncel koşulları gözetilirken, diğer bir yandan da küresel düzeyde yapılan çalışmalar incelendi.