Türkiye Enerji Sektörü Hukuki Durum Raporu

Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü çatısı altında hazırlanmış olan ve bundan böyle yıllık bazda yayınlanması planlanan “Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporu 2020”, enerji piyasasında mevcut durumun tespiti ve yapılan mevzuat değişikliklerinin getirdiği yeni düzen hakkında değerlendirme imkânı sağlanması amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu noktada 2020 yılında başlayan halen etkileri devam eden Covid-19 pandemisi ve bunun yarattığı etkilerin giderilmesinin, birçok yasal ve ikincil mevzuat düzenlemelerinin gerekçesini oluşturduğunu özellikle ifade etmek gerekir.

Bu bakış açısıyla hazırlanan Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporumuzda elektrik, doğal gaz, petrol,LPG, maden ve yenilenebilir enerji sektörlerinde 2020 yılı gelişmeleri, kanun, ikincil düzenleme ve EPDK kararları ile bazı önemli mahkeme kararları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Enerji piyasasındaki rekabet hukuku gelişmeleri ile enerji verimliliği alanındaki gelişmelere de ayrı başlıklar altında yer verilmiş, konu ile ilgili çevre hukuku perspektifi de ayrı bir başlık altında ele alınarakRaporumuz zenginleştirilmiştir.

Bu vesileyle enerji sektöründe çalışmalarını yürütenler için kapsamlı bir başvuru kaynağı olacağına inandığımız “Enerji Piyasası Hukuki Durum Raporu 2020”nin faydalı olmasını dileriz.