TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA); önemli, öncelikli ve güncel konulara dair bilim temelli incelemeler ve danışmanlık yapma görevi ve toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak amacı çerçevesinde; bilimsel toplantılar, kongre, sempozyum, konferans ve çalıştaylar ile yayınlar gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanılabilir rezervlerinin yetersiz olması, çevresel ve sosyal kısıtlar nedeniyle, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Bu kaynaklardan biri de güneş enerjisidir. Fosil yakıt kaynaklarından ziyade, güneş enerjisi ülkemizin her noktasında kolayca bulunabilen, işletme maliyeti olmayan ve karbondioksit emisyonu en az olan sürdürülebilir kaynaklardan biridir. Günümüzde güneş enerjisi, ülkemizde, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrik üretimi gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu kaynak, yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olup elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar da giderek önem kazanmaktadır. Bu sebeple, kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir güneş enerjisi stratejileri ve politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya konulması, Türkiye’miz için de önemli bir gündem maddesidir.

Enerji konularında faaliyetler göstermek üzere kurulan TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından kamu, üniversite ve sanayi kesiminden paydaşların katılımıyla 7 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da ODTÜ’de “TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” düzenlenmiş ve etkinlikte ele alınan konuları içeren bu rapor hazırlanmıştır.