Güneş Enerjisi Sektöründeki İyi Ve Kötü Uygulamalar

Şebeke bağlantılı FV solar enerji sistemlerin birçok ülkenin elektrik üretiminde önemli bir rol oynamaya başladığı söylenebilir. 10 yıllık bir süreçte, yaklaşık 100 GW kapasitede FV kurulum gerçekleşmiştir, bunun 80GW’ı son 3 yılda kurulmuştur. Bu yıllık %40’lara varan bir artışa tekabül eder. Kurulu güce bakıldığında FV solar santraller yenilenebilir enerji sistemleri arasında 3. Sıradadır. Birinci sırada hidroelektrik ikini sırada ise rüzgâr enerjisi bulunur. Bazı Avrupa ülkeleri (Almanya ve İtalya) yıllık enerji ihtiyaçlarının %5’ini FV güneş santrallerinden karşılamaktadır.

Avrupa’daki FV gücündeki büyümenin eksponansiyel olduğu aşikârdır. Dünya üzerindeki kurulu FV gücün %70’i Avrupa’dadır. Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği kriterlerini sağlamak (küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve sera gazı üretimini en aza indirmek) amacıyla yenilenebilir enerji üretiminde desteklenirler. Sonuç olarak, özellikle Avrupa’nın güneyinde herhangi bir sübvansiyona gerek olmadan FV enerji diğer alışılagelmiş elektrik üretimin yöntemleri (gaz, kömür, petrol, nükleer vs.) ile yarışabilir.

FV sektörü dünyanın geri kalanında da hızla büyümektedir. Bunun ispatı 2012 yılında dünya genelinde kurulan FV santrallerin gücünün Avrupa’dakine eşit olmasıdır. Bu büyümenin devam ettirilebilmesi ve FV enerjinin daha da rekabet edebilecek seviyeye getirilmesi için FV kurulumlarda yapılan uygulamalar en iyiye getirilmelidir. Daha önceki kurulumlarda tecrübe edilen yanlışlara girmemekte bir iyileştirmedir. Önceden tecrübe edilen hatalara girmemek, yeni yapılan FV santrallerin daha güvenilir daha verimli ve daha uygun maliyetli hale getirir. Bu sayede proje kendini daha kısa sürede amorti edecektir.

Esasında bu kılavuzun amacı FV kurulumlarda görülen iyi ve kötü uygulamaları göstermektir. Kılavuz yeni bir FV dizayn edilirken ve kurulurken kullanışlı bir referans olur. İyi uygulamalar, sistemde kullanılan bileşenlerin doğru çalışmasına olanak sağlayan ve ömründen önce deforme olmasını engelleyen uygulamalardır. Kötü uygulamalar ise daha önce yapılmış, fakat önlenmesi gereken uygulamalardır.