Kara Rapor 2021 Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

2020 yılı, COVID-19 hastalığı pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve yaşadığımız yerlerde, hava kirliliği ile sağlıklı bir yaşam arasındaki kuvvetli bağı tekrar hatırladığımız bir yıloldu. Pek çok bilimsel çalışma, hava kirliliğinin doğrudan akciğerleri hedef alan COVID-19 virüsüne yakalanma olasılığını artırdığını ortaya koydu. Ayrıca uzun dönemli hava kirliliğine maruz kalan milyonlarca insan solunum ve kalp damar sistemi hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklar veya kanser ile mücadele etmekte ve COVID-19 gibi virüslere karşı dahasavunmasız hale gelmektedir.

Avrupa Parlamentosu’nun Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi tarafından Ocak 2021’de yayınlanan Hava Kirliliği ve COVID 19 raporunda; ince partikül maddenin (P2.5) yalnızca Avrupa’da her yıl yaklaşık 400.000 ve dünya çapında 4.000.000’un üzerinde erken ölüme neden olduğu belirtilmiştir3. Dünya Sağlık Örgütü, 22 Eylül 2021 tarihinde hava kalitesi kılavuz değerlerini revize etti ve ayrıca Avrupa Birliği, hava kirliliğinin azaltılmasına ilişkin politikalar için yeni yönergeleri takip edeceğini ve 2030 yılına kadar hava kirliliği kaynaklı erken ölümleri %55 azaltacağını taahhüt etmektedir.