İzmir Yeşil Eylem Planı

İzmir için hazırlanan Yeşil Şehir Eylem Planının (YŞEP) amacı; çevresel zorlukları belirleyip, bunların içinden en acil ele alınması gerekenleri tespit ederek İzmir için daha yeşil bir geleceği mümkün kılacak bir vizyon oluşturmak ve projeler geliştirmektir.

İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı, son 12 aydan daha uzun süre içerisinde 100’den fazla paydaşın katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde 21 farklı grupta, altyapı yatırımlarını, politika tedbirlerini, kapasite geliştirme ve savunuculuk girişimlerini içeren, tümü yeşil bir İzmir vizyonu gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış 46 eylem önerilmektedir.

YŞEP’te yer alan eylemler yalnızca öneri niteliğindedir; bazılarının yapılabilmesi için önce ek ayrıntılı fizibilite çalışmalarının yapılması, finansman sağlanması veya yasal onaylar alınması gerekebilir. Bu Planda yer alan her eylem, duruma göre, o eylemin hayata geçirilmesi için atılması gereken ilk adımları belirlemektedir.