Türkiye’de Hidrojene Geçişte Yol Haritası Önerileri

Kullanılmayan yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmemize olanak tanıyan yeşil hidrojen bu noktada etkili bir karbondan arındırma unsuru olarak öne çıkmaktadır.

Son 30-40 yıl içinde hidrojen üretimine ait teknolojilerin gelişmesi ile küresel enerji ve kimya sektörlerinde talebin artışına bağlı olarak hidrojen ekonomisi her geçen gün büyümekte, alternatif çevreci bir yakıt olarak farklı sektörlere entegre edilme çalışmaları önem kazanmaktadır.

Türkiye’de Hidrojene Geçişte Yol Haritası Önerileri