Güneş Panelinde Yerli Üretim

Ülkemizde FV modül üretiminde yerlileşme politikası anti-damping ve gözetim gibi korumacı uygulamalarla ele alınmaktadır. Bu korumacı önlemler, FV modüllerin yurtiçinde üretilmesini sağlarken, ürünü meydana getiren malzemelerin ithal olması durumunu engelleyememekte, bu noktada tam yerli bir FV modülden bahsedilememektedir.

Sektöre ilişkin getirilen bu korumacı önlemlerle yerli üretime yönelik talep artmış, ithalat rakamları istenen yönde giderek düşüş göstermiş ancak yine de oluşan yerli üretim pazarını düzenli olarak besleyecek yönde bir döngü oluşmamıştır. Bu durum aynı zamanda, yatırımcıların fizibilitelerini de olumsuz etkilemiştir.

Sektörde yerli üretim 2011 yılında başlamıştır. An itibariyle 6.500 MW civarında bir yerli üretim kapasitesi olduğu beyan edilmektedir. Sektörde 30 kadar üretici, 4 adet de yerli hücre üreticisi bulunmaktadır. Ulaşılan yerlilik seviyesi ortalaması %58,2’dir.

FV modülde yerliliği tesis eden malzemeler cam, eva, junction box ve connector’dür. Sektöre bir teşvik (Cetvel II) olarak getirilen, 2012’den beri uygulamada olan yerli katkı payı ilk defa 2020’de cam, çerçeve ve junction box (bağlantı kutusu) için %55 oranında toplam 97 MW büyüklüğünde 6 adet tesis için alınmıştır.

Yerli üretim konusunda; hammaddenin yurtiçinden temin edilmesinin zorluğu, belli üreticiler üzerinde yığılma olması nedeniyle tedarik süreçlerinin uzaması, genel geçer standartların pazar genelinde oturmuş olmaması, denetim eksikliği gibi sorunlar bulunmaktadır.