Limak Enerji Grubu; enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.500 MW mertebesinde olan enerji portföyünü her yıl daha da büyütmekte, orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Çetin , Uzunçayır, Kargı, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Kirazlık hidroelektrik santralleri ve ilk ünitesinin kabulü 2020’de yapılıp devreye alınmış , diğer ünitelerinin 2021 yılı içinde devreye alınıp tam kapasite ile üretime başlayacak olan Gürsöğüt hidroelektrik santrali ile grubun işletme toplam HES kurulu gücü 1.321 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4 milyar kWh’tir.

İşletmede olan hidroelektrik santrallerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gibi sertifikalar bulunmakta ve bu sertifikalar ile ilgili gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Limak Enerji, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Isparta ilinde 5,7 MW kapasiteli Isparta Gönen GES’i 2017 yılı içerisinde devreye aldı. Bunun yanında, 16,3 MW kapasiteli lisanslı güneş enerji santrali Konya Apa GES’i, 2019 yılı 3. çeyreğinde yapımını tamamlayarak, 2019 yılı yatırım programına uygun olarak devreye aldı.

2019 yılı içerisinde, Konya Apa GES projesinin devreye alınmasıyla birlikte, toplam güneş santrali kurulu güç, 22 MW büyüklüğe ulaştı. Yerli kaynaklardan yüksek oranda fayda sağlama vizyonuna uygun olarak, Konya ve Isparta bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerinden yılda 38 milyon kWh enerji üretim hedefi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanmaktadır.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh, 2015’de 2,4 milyar kWh, 2016’da 5 milyar kWh, 2017’de 6,5 milyar kWh, 2018 yılında 9,15 milyar kWh 2019 yılında 12.4 milyar kWh , 2020 yılında 14, 75 milyar kWh olmuştur. Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, grubun HES kurulu gücü 1.320 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 1.356 MW olacaktır.

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için, 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için yenileme çalışmaları yaparak, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliği sağladı. Ayrıca 2018 yılında Aydın’da bulunan 14,1MW kurulu güce sahip Buharkent Jeotermal Enerji Santrali’ni devreye aldı.

Enerji Üretim Grubu, 2020’da yapılacak büyük kapasiteli EÜAŞ hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihaleleri ve DSİ tarafından 2020 ve sonrasında gerçekleştirilecek büyük kapasiteli HES ihaleleriyle yakından ilgilenme ve portföyünü geliştirmeye devam etmektedir. Güneş yatırımları kapsamında, Limak’ın güneş dışı enerji yatırımları ile entegre hibrit GES projelerinde artı değer yaratmak adına yapılan çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı güneş enerji santrali yatırım fırsatları yakından takip edilmektedir.

VİDEOLAR
DOKÜMANLAR

Limak Enerji-Tanıtım Kataloğu

İLETİŞİM

+90 212 290 3710
limakenerji@limak.com.tr
İstanbul

HABERLER
No posts found.