KÜTÜPHANE


Tüm dokümanlar Türkçe’dir.
Paylaştığımız dokümanlardaki içeriğin sorumluluğu tamamen yazara aittir.
Çalışmayan linkler için lütfen bize haber verin.
İngilizce makale ve sunumlar için lütfen İngilizce sayfamızı ziyaret edin.
Bu sayfada yayınlamak istediğiniz içeriği lütfen PDF formatında solar@solarbaba.com adresine yollayın.

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları-1

Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları-1

Küresel iklim değişikliklerinin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu enerji dönüşümü, büyük enerji tüketicilerinin enerji dönüşümünde yer almak için yeni iş ...
Enerji Kooperatifleri Mevzuatı

Enerji Kooperatifleri Mevzuatı

Enerji Kooperatifleri halkın sürdürülebilir ve ucuz koşullarda enerjiye ulaşımında tüm Dünya'da önemli bir misyon üstlenmiştir. Ülkemizde sınırlı sayıda örneği bulunan ...
Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı

Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası Çalıştayı

TEHAD olarak 'Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası'nı belirlemek üzere çıktığımız bu yolculukta, sektörün ve kamunun başucu kaynak çalışması olacağını ...
1. Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Çalıştayı Yönetici Özeti

1. Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) Çalıştayı Yönetici Özeti

20 Şubat 2020 tarihinde TurSEFF ve Solarbaba işbirliği ile gerçekleştirilen I. YETA Çalıştay’ına (“Çalıştay”) sektör paydaşı birçok şirket katıldı. Çalıştay, ...
Enerji ve Ulaştırma Sektörleri Dönüşümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü

Enerji ve Ulaştırma Sektörleri Dönüşümünde Batarya Teknolojilerinin Rolü

SHURA’nın Mayıs 2018’de yayımlamış olduğu şebeke entegrasyon çalışmasına göre,yüksek gerilim iletim şebekelerinin (154 kilovolt (kV) ve üzeri) 2026’ya kadar, planlanan ...
Uluslararası Enerji Ajansı Yenilenebilir Enerji Raporu Türkiye Lansmanı

Uluslararası Enerji Ajansı Yenilenebilir Enerji Raporu Türkiye Lansmanı

4 Aralık 2019 tarihinde Solarbaba'nın organizasyonunda yapılan etkinlikte, ilk defa IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) yenilenebilir enerji raporu lansmanı İstanbul-Türkiye'de yapıldı ...
GES Projeleri İçin Yekdem Gerekliliği

GES Projeleri İçin Yekdem Gerekliliği

Özel sektör GES projelerinde yatırımcıyı, sektör ve ülke özelinde yatırıma karar kılındıktan sonra, yatırıma teşvik eden asli kriter İç Verim ...
Gündergi Ekim 2019: "Türkiyenin Güneşi Çatıdan Yükselecek"

Gündergi Ekim 2019: “Türkiyenin Güneşi Çatıdan Yükselecek”

Günder'in Ekim 2019 sayılı güneş enerjisi dergisinde lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamındaki çatı üstü GES uygulamaları, mevzuatın farklı uygulamalarına ve ...
TÜBA - Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu

TÜBA – Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu

Ülkemizde petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanılabilir rezervlerinin yetersiz olması, çevresel ve sosyal kısıtlar nedeniyle, son yıllarda yenilenebilir ...
Elektrik Piyasalarının Yakın Geleceği-Kritik Bakış (Barış Sanlı)

Elektrik Piyasalarının Yakın Geleceği-Kritik Bakış (Barış Sanlı)

Dağıtık üretim, elektrikli arabalar, güneş, yapay zeka ile yıkıcı bir değişimin etkisinde olduğu söylenen elektrik sektörü nereye gitmektedir? Tüm bu ...
Türkiyenin Çatılarından Enerji Akacak

Türkiyenin Çatılarından Enerji Akacak

Dünyanın en geleneksel üretim biçimi ne sahip olan enerjide artık roller de ğişiyor. Bir zamanlar sadece devletin tekelinde olan elektrik ...
Blockchain ve Enerji Sektörü

Blockchain ve Enerji Sektörü

Üyemiz Foton Enerji'nin kurucu ortaklarından olan Can Arslan, bu sunumda kayıtzinciri (blockchain) uygulamalarının nasıl enerji sektörüne entegre olacağını ve enerji ...
Güneş Enerjisi Santrallerine Yönelik Teknik Riskler

Güneş Enerjisi Santrallerine Yönelik Teknik Riskler

Üyemiz DNVGL bu özet raporunda güneş enerjisi santrali kurulumu öncesinde, esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken kalite faktörlerini özetlemiş. Aynı ...
Türkiyede İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik

Türkiyede İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik

21. Yüzyılın stratejik sektörleri arasında gösterilen gıda sektörü, 2050’de 10 milyara ulaşacak dünya nüfusunun beslenmesinde büyük bir sorumlulukla karşı karşıya ...
Fosil Yakıt Teşviklerini Sonlandırmanın Sağlığa Olan Faydaları

Fosil Yakıt Teşviklerini Sonlandırmanın Sağlığa Olan Faydaları

“Sağlığı Seçin (Choose Health) kampanyası”, sağlık alanında farkındalık ve katılımı arttırarak, fosil yakıtlara özellikle de kömürden enerji üretimine sağlanan teşviklerin ...
Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı

Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri Araştırması” iklim değişikliği konusunda güncel ve özgün haberler ve analizler üretmek için kurulmuş ...
Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

Güneş Enerjisi Projelerinin Bağımsız Finansmanı

Üyemiz DNVLG güneş enerjisi santrallerinin finansı ile ilgili özet bir rapor hazırladı. Raporda geleneksel ve bağımsız finans yöntemleri karşılaştırılıyor. Yüzlerce ...
Güneş Enerjisi Santrallerinde Yıldırım Koruma

Güneş Enerjisi Santrallerinde Yıldırım Koruma

Güneş santralleri en yüksek yıldırım risk seviyesi olan birinci bölgede bulunurlar. Bu nedenle yıldırım darbelerine karşı dikkatlice korunması gerekir. Yine ...
Güneş Santrallerinde Bağımsız Mühendislik

Güneş Santrallerinde Bağımsız Mühendislik

Üyemiz DNVGL güneş enerjisi santralleri için bağımsız mühendisliğini tanımını yapıp, önemini vurguluyor. Bağımsız mühendisin görevi, bağımsız mühendislik inceleme türleri, bir ...
Türkiye'nin Girişimcilik Dönüşümü

Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü

TÜSİAD Mayıs 2017’den beri yürüttüğü çalışmalar ile, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik öneriler üretmektedir. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilik ...
Güneş Santrali Konstruksiyonları Neden Çöker?

Güneş Santrali Konstruksiyonları Neden Çöker?

Üyemiz DNVGL bu kısa raporunda güneş enerjisi santrali konstruksiyonlarında yaşanan çökme olaylarının 5 temel sebebini incelemiş. Bir güneş enerjisi santraline ...
Güneş Enerjisi Santrallerinde Risk Analizi

Güneş Enerjisi Santrallerinde Risk Analizi

Güneş Enerji Santralleri ilk yatırım maliyetleri yüksek olan yatırımlardır. Ancak enerji üretim sürecinde enerji satış maliyetleri düşük olduğundan ve yaklaşık ...
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Raporu

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Raporu

Dünyada enerji üretimi büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Fosil yakıtlara bağlı enerji üretiminin sürdürülebilir olmaması, karar vericileri ve toplumu, yenilenebilir ...
Paris Anlaşması

Paris Anlaşması

"Ekoloji Kolektifi olarak elinizde tuttuğunuz Paris Anlaşması metnini tercüme ederek bilginin kamusallaşmasına ve katılım mekanizmasının işlemesine yönelik bir adım atıyoruz ...
Tüsiad Sürdürülebilir Enerji Raporu

Tüsiad Sürdürülebilir Enerji Raporu

TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, içerik ortağı The Boston Consulting Group ile birlikte hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: ...
Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

Enerji Sektöründe Kadın İstihdamı

"Deloitte Türkiye olarak daha önce yayınladığımız ‘Finans Dünyasında Kadın’ ve ‘Türkiye Otomotiv Sanayiinde Kadın’ çalışmalarımızdan sonra şimdi de çok önem ...