Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Raporu

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Raporu

Dünyada enerji üretimi büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Fosil yakıtlara bağlı enerji üretiminin sürdürülebilir olmaması, karar vericileri ve toplumu, yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru zorunlu ve heyecan verici bir çözüm arayışına doğru yönlendiriyor. Yenilenebilir enerji alanı, sonsuz ve sınırsız bir enerji kaynağına ulaşmaktan bağımsız, bütüncül bir politik çözüm alanı da sunuyor. İklim değişikliği, ekonomik adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi günümüzün küresel sorunlarıyla başa çıkmakta adil, temiz, yerel, bağımsız, demokratik ve sürdürülebilir bir enerjinin anahtarı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve tüketim modelleri oluşturuluyor.

Ancak günümüzün koşullarında yenilenebilir enerji sektörü sadece enerji üretim-tüketim döngüsünde değil, bağlı ekonomik sektörler ve toplumsal dönüşümde de muazzam bir fırsat sunmaktadır. Almanya örneğinde olduğu gibi yurttaşları aktif bir enerji üretici konumuna geçirmesi bir yana, enerji politikalarında üretim-tüketim dengesi ve katılımın sağlanması ve enerji tasarrufu gibi konularda büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bunun yanında bu projenin de konusu olan sektörel alanda gençlik istihdamı yaratılmasında ise önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Dünya ortalamasında yenilenebilir enerji alanında istihdam sayısı 8,1 milyon kişiyle rekor kırmıştır. Yatırım alanları açısından ise her 1 MW’lık yatırımda doğalgazla çalışan santrallar 5 kişiye, kömür santralları 7 kişiye, rüzgar santralları 13 kişiye, güneş enerjisi santralleri ise 20 kişiye istihdam yaratabilmektedir. 2023 yılında 23 GW’lık bir hedef konabilse bunun asgari 400 bin kişiye istihdam sağlayacağı hesaplanmaktadır.

Dosyayı İndir
Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Raporu