Kapsam Enerji, Proje Geliştirme Çalışmalarına Yunanistan İle Devam Ediyor

Kapsam Enerji, Proje Geliştirme Çalışmalarına Yunanistan İle Devam Ediyor

Kapsam Group iştiraki olan Kapsam Enerji olarak Türkiye’de şu ana kadar 142 Mw proje geliştiren şirket 1 sene önce Kosova’da kurduğu şirket ile ( KAPSAM L.L.C. ) Ukrayna ve Balkan coğrafyasında GES konusunda proje geliştirme çalışmaları yürütmeye başlamıştır.

Yunanistan toplam enerji ihtiyacının yaklaşık % 70’ini ithal etmekte olup, enerji alanında dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Bu nedenle enerji sektörü dış ekonomik ve ticari ilişkilerinde zemin kazanma arzusunda olduğu bir alan olarak karşımıza çıkma ktadır. Enerji ihtiyacı istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmekle birlikte kişi başına tüketim açısından AB içinde son sıralarda yer almaktadır. Yunan enerji sektörü halen yoğunlukla ithal fosil yakıtlara bağımlıdır.

AB ortalamasında %33,4 olan petrol ürünlerinden enerji sağlama oranı Yunanistan’da yaklaşık %54 civarındadır. Bu petrol ürünleri sadece ulaşımda kullanılmamakta, elektriğe de dönüştürülmektedir. Özellikle adalar elektriği dizel jeneratörlerden almaktadırlar. Ayrıca, ithalat maliyeti çok yük sek olmakla birlikte doğalgaz da enerji ihtiyacını karşılamada giderek daha önemli bir rol üstlenmektedir. Yunanistan’da elektrik enerjisi üretimi özellikle termik santrallerden elde edilmektedir. Batı Makedonya Bölgesinde toplam elektrik enerjisinin %75’i üretilmektedir, bunun da %50’si Kozani ilinde üretilmektedir. Florina ilindeki yeni Meliti elektrik üretim santrali ile Batı Makedonya ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının %80’nini karşılayacak duruma gelecektir. Termik elektrik üretim santrallerinin linyit yataklarının zengin olduğu ülkenin kuzeyinde yoğunlaşması, taşıma esnasında kayıplara ve işleyişte dengesizliğe yol açmaktadır. Ülkede linyit stoğu olan dört bölge mevcuttur: Drama, Batı Makedonya, Elassona ve Megalopoli. ( Kaynak Ticaret Bakanlığı Yunanistan 2017 Ülke Raporu )

Bilindiği üzere Yunanistan Enerji Verimliliği Kurumu (“RAE”) ve Yunanistan Enerji Bakanlığı Yunanistan’daki en yüksek PV Projelerini hayata geçirmek için 900 Mw kapasite tahsis etmiştir.Yunanistan’da 2020 yılı sonuna kadar toplamda 900 MW güneş enerji projesi için kapasite açılmış olup, ihale yöntemi ile verilecek lisanslı kapasiteler, proje başına minimum 1 MW olarak belirlenmiştir. 1 MW altı ise lisanssız kapsamda verilecektir. Lisanslı ve lisanssız projelerde PPA 20 yıldır. İhaledeki başlangıç fiyatı 0.08 €/kWh olarak belirlenmiştir. Bir defada farklı sahalarda birden fazla MW için başvuru yapmak mümkündür. Örneğin 5 ayrı sahada 1’er MW ve eş zamanlı tek bir sahada 10 MW olarak başvurmak mümkündür. Başvuru yapılan yıl içerisinde bir hak kazanılmaz ise, oluşturulan proje ile bir sonraki ihaleye katılmak mümkündür. Toplam kapasitenin yaklaşık %70’ini 1 MW için lisanslı ve %30’unu ise 1 MW lisanssız olarak verilecektir.

Sizlere Yunanistan pazarı ile ilgili bilmek isteyeceğiniz bazı detayları aşağıda soru cevap şeklinde derledik:

1- Yunanistan da GES çalışmasına konu olacak arazilerin ortalama fiyatları hangi
aralıklardadır?

Tarım arazisi olmayan (yüksek verimli değil) alım için 3.000 € – 5.000 € / 1.000m2 arasında
değişmektedir ve kira için 300 € – 500 € / yıl / 1.000 m2 arasında değişmektedir.

2- Üretim Lisansı başvuruları ve korumak için RAE ücreti nedir?

Üretim lisansının verilmesi için RAE’ye ödenecek ücret 88.04 € / MWp’dir. Bu aşamada banka garantisi gerekli değildir.

3- 4342/2015 sayılı Kanunun 34. maddesinde tanımlanan HEDNO / IPTO için
teminat mektubu tutarı ne olacaktır?

4342/2015 (Hükümet Gazetesi 143A-2015) ve garanti tutarı;
∙ İlk MW için 42 € / kW,
∙ 1MW ile 10MW arasındaki güç için 21 € / kW
∙ 10MW-100 Mw arasındaki güç için 14 € / kW’dır.
Bu, 1 MW’lık bir proje için 42.000 € ve 5MW’lik bir proje için 126.000 € anlamına geliyor.

5-Çalışma planı şu şekilde midir ve eklemeler var mıdır?

– SPV kurulumu
– Kira veya kira sözleşmesi ile arazi mülkiyeti (noterde)
– Üretim lisansı çalışması ve RAE’ye sunulması
– Üretim Lisansı Onayı
– ÇED başvurusu
-EIA onayı
-Grid bağlantı şartlarının bağlanması için uygulama (10MW altındaki projeler için HEDNO’ya,
10MW üzerindeki projeler için IPTO’ya veya 10MW’dan fazla toplamda daha küçük projeler
için).
– Şebeke bağlantı şartlarının onaylanması ve yukarıdaki garantinin ödenmesi
– SPV, önümüzdeki RAE açık artırmasında teklif verecek
– PPA kazanılırsa, PPA’nın LAGIE (Elektrik Piyasası İşletmecisi) ile imzalanmasına devam
ediyoruz.
-İzleme lisansı teslimi ve onayı (küçük ölçekli çalışmaları şehir planlama lisansı takip eder)
-Kurulum ve devreye alma
-COD
-İşletme Lisansı teslimi ve onayı

6- Projede Lisans onayından sonra Feed-in Tarif için sözleşme imzalanıyor mu hemen?
(Türkiye’deki sistem kullanım anlaşması gibi vs.)

Evet, ancak sadece 500 kW’dan az projeler için. Madde 3’e göre paragraf. 4414/2016 Sayılı Kanunun 5’ini (Hükümet Gazetesi A 149) ve. 184573 sayılı Resmi Gazete (4488/2018 sayılı
Resmi Gazete) sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 ve 5’inci Maddeleri, kurulu gücü 500
kW’dan az olan PV tesisleri, sabit tarife bazında telafi edilmektedir.

Üreticinin tercihi ile bu sabit tarife şu şekilde olabilir:
a). 3734/2009 sayılı Kanun’un 27. Maddesinde belirtilen ve 1E / F1 / 1288/9011 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Resmi Gazete B 1103/2013), yani: 1.2 * Yıllık Limit Sistem Tarifesi 100 kW veya daha fazla kapasiteye sahip güç santralleri için veya 100 kW’dan daha büyük kapasiteye sahip güç santralleri için bir önceki yıla ait 1.1 * Ortalama Limit Sistem Tarifesi veya
b). Söz konusu istasyonların rekabetçi süreçlere katılımından kaynaklanacak tarife (ihale
usulleri).

7- Panel ve diğer ekipmanlarla ilgili gümrük muafiyeti durumu nasıldır?

Lütfen ithalat vergileri, özel ücretler ve vinç teslimatı için toplam ücretin% 6’sını hesaplayın
(CIF -> CIP). Ekipmana eşlik eden tedarikçi faturasında da% 24 oranında KDV çıkarılabilir.
Bu yine de kesintidir.

8- KDV teşviki gibi bu yatırımlarla ilgili teşvik mekanizmaları nasıldır? Ekstra devlet teşvikleri bulunmakta mıdır?

Günümüzde hala bir Yunan PV IPP’si için geçerli olan tek teşvik, tüm ekipman ve malzemelerin KDV’den muaf tutulmasıdır (artık Devlet sübvansiyonları yoktur). KDV, EPC yüklenicisi tarafından tedarikçilere ödenir, IPP, tüm tedarik için EPC yüklenicisine KDV ödemez. IPP, rekabet ve inşaat hizmetleri için EPC’ye KDV öder.

9- Arsa alındığında arsa ile bağlantı noktası arasındaki ENH ( ENERJİ NAKİL HATTI ) için bu hattın ödemesini Türkiye’de olduğu gibi devletten geri alabiliyor muyuz?

Bağlantı anlaşması bedeli IPP tarafından ödenir. IPP, ara bağlantı için MV bağlantının sahibi
ve bakımını yapmaktadır. Bir trafo merkezi inşası veya yenilenmesi gerekiyorsa, IPP trafo
merkezinin inşaatını veya yükseltmesini öder.

10- Işınım değerleri nedir? Yıllık üretim ile ilgili ön bilgi alabilir miyiz?

Güney Yunanistan (Peloponese ve Thessalina) için 1.600 kWh / kWp, Yunanistan’ın merkezi
için 1.500 kWh / kWp (Thessalina ve Ipiros alanları), Kuzey Yunanistan için 1.400 kWh / kWp (Makedonya ve Traki bölgeleri) olduğunu lütfen unutmayın. Bu,% 82 PR ile sabit PV için geçerlidir.

11- Yunanistan bankalarından kredi olanakları nasıldır ve dış yatırımcı bu konu ile ilgili finans sağlayabilir mi ? Kredi olanağı mevcutsa faiz oranları ne kadardır ve ödeme şekilleri nasıldır?

4 sistemli Yunan bankasından (Alpha Bank, Yunanistan Ulusal Bankası, Piraeus Bank ve
Eurobank) yapılan son güncellemeler: EPC maliyetinin% 70’i (geliştirme ve şebeke bağlantı
ücretleri hariç),% 5,5 faiz 10 yıl vade şeklindedir. Müşteriye bağlı olarak Bankalar ile 15 yıl ve % 75’e kredi miktarına kadar pazarlık yapabiliriz. Tabii ki, yabancı finansmana izin verilir ve karşılanır.

PV Projelerinin geliştirilmesinde uluslararası partnerleriyle birlikte 2006 yılından bu yana
önemli bir deneyim ve sicil kaydına sahip olan Kapsam Group, SPV’ler altında tamamen olgun ve uygun Projeler sağlamak için IPP’ye tüm deneyimini, know-how’ını, referanslarını, tüm
bağlantılarını ve genel desteği sağlayacaktır. Bu şekilde IPP, RAE Açık Artırmalarının
önümüzdeki ihalelerinde teklifi kazanması için tüm gayreti gösterecektir.