İrlanda, Öztüketim Amaçlı Güneş Enerjisi Kurulumları İçin Hibe Programı Başlatıyor

İrlanda, Öztüketim Amaçlı Güneş Enerjisi Kurulumları İçin Hibe Programı Başlatıyor

İrlanda, konutlarda güneş enerjisi kurulumlarını desteklemek için yeni bir mikro üretim programı başlattı. Pilot program, öztüketim için güneş paneli kurulumlarını destekleyecek. Gerçekleştirilecek pilot program için devlet tarafından hibe sağlanacak, ayrıca program kapsamında enerji depolama için de ek hibe sağlanacak.

Pilot program ve konut sahiplerine sağlanacak hibenin sinyalleri, bu senenin başında ülkenin İletişim, İklim Eylem ve Çevre Bakanı Denis Naughten tarafından verilmişti.

Naughten’ın duyurduğu pilot program kapsamında, tesislerin maliyetlerinin değerlendirileceği altı aylık bir gözden geçirme yapılacak. Gerekli görülen düzenleme ve değişiklikler ile düzenlenecek altyapı ile uygulacanak proje son halini alacak.

Pilot program hakkında açıklama yapan Naughten sağlanacak hibe ile tipik bir yarı müstakil evin, güneş paneli sisteminde yaklaşık 1.800 euro harcayacak, elektrik faturalarında yılda yaklaşık 220 euro tasarruf edeceğini söyledi. Naughten açıklamasında, İrlanda hükümetinin proje ile vatandaşlarına temiz enerjiyi daha ucuz ve uygun hale getirmelerine yardımcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Pilot program, İrlanda İletişim, İklim Eylem ve Çevre Bakanlığı ve İrlanda Sürdürülebilir Enerji Kurumu tarafından finanse edilecek. Program, Haziran 2018’te Sürdürülebilir Enerji Kurumu tarafından mikro üretime yönelik bir Davranışsal ve Tutumlar çalışması yapıldıktan sonra sonuçlandırıldı.

http://taiyangnews.info/markets/ireland-launches-micro-generation-scheme/