Kalyon PV İşletme Formeni Arıyor

Görev Tanımı

-İş akışını karar verilmiş amaçlara hizmet edebilecek şekilde ekibini organize etmek.
-Vardiyasında çalışan personellerin iş paylaşımını yapmak, performanslarını değerlendirmek, devam çizelgeleri-puantaj ve izin durumlarını takip etmek ve raporlamak.
-Üretimi verimlilik, kalite ve kapasite hedefleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak.

Aranılan Nitelikler

-En az 10 yıl endüstriyel üretim tesis deneyimi bulunmak (Bunun 5 yılı formen olarak yönetsel deneyim olmak.)
-Vardiyalı sistemde çalışmış ve en az 50 kişilik üretim ekibi yönetmiş olmak.
-Bilgisayar programlarına hakim, raporlama yapabilmek.

Başvurularınızı kariyer.net adresi üzerinden yapabilirsiniz.