Engie Proje Yönetim Uzmanı Arıyor

ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için yazılım projeleri ve yazılım süreçlerine ilişkin faaliyetleri, analizden izleme sürecine kadar olan tüm aşamaları ile takip etmek, kontrol altında tutmak, raporlamak ve gerçekleştirmek üzere görev yapacak Yazılım Proje Yönetim Uzmanı alınacaktır.

Görev Tanımı

-Şirketin Bilgi Sistemleri/Yazılım Uygulamaları birimi bünyesinde gerçekleştirilecek projeleri yönetmek
-Yapılacak olan proje veya yazılım revizyonlarını, tasarımından bakımına, test edilmesinden değerlendirilmesine kadar olan tüm aşamaları takip etmek ve kontrol altında tutmak,
-Kurumun Proje Yönetim standartlarına göre, projede kapsam, maliyet, zaman, kalite ve değişiklik yönetimini sağlamak
-Projelere ilişkin iş süreçlerini analiz etmek, tasarlamak, geliştirmek ve standartlaştırmak.
-Proje kapsamı, kaynağı ve zaman çizelgesindeki değişiklikleri proaktif olarak yönetmek.
-Proje kilometre taşlarını ve teslimatları takip etmek ve ilgili taraflarla sürekli iletişim kurmak,
-Birime gelen talepleri yönetmek, gerçekleştirmek ve analiz etmek.
-İç ve dış paydaşlarla iletişim ve ilişkileri yönetmek
-Çalışmalarını yöneticisinin yönlendirmeleri doğrultusunda devam ettirmek, önceliklendirmek ve aksiyon almak.
-Çalışmalarını birim personeli ile haberleşerek koordineli ve işbirliği içinde yürütmek.
-Üçüncü taraflar ile yapılan yazılım çalışmalarını takip etmek, çalışmaların teknik şartnameye uygun yapıldığını kontrol etmek, firmaların SLA ve performansını takip etmek, yapılan çalışmaları yöneticisine aktarmak.
-Gerekli dokümanları hazırlamak, güncellemek, sunmak ve saklamak. (Proje Planı, Proje Ön Analiz Dokümanı, Proje Risk Planı, Yönetim Özet Sunumları, Teknik Şartname vb.)
-Departmana gelen revizyon, hata çözme, iyileştirme gibi yazılım ve yazılım sistemlerine ilişkin talepleri iç ve dış paydaşlarla yönetmek ve sonuçlandırmaktır.

Bilgi Beceriler

-Güçlü iletişim becerilerine sahip,
-Takım yönetimi becerileri gelişmiş,
-Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
-Problem çözme becerisine sahip,
-Zaman yönetimi yapabilen,
-Sorumluluk almayı seven,
-Sistematik çalışma ve analitik düşünme becerisine sahip,
-Proje yönetimi uygulamalarından en az birine hakim.

Tecrübe/Nitelik

-Üniversitelerin 4 yıllık Bilgisayar ve ilgili bölümlerinden mezun
-Proje yönetimi, uygulama yönetimi, süreç tasarımı ve geliştirilmesi konusunda minimum 5 yıl tecrübeli
-En az 1 büyük (1 yıl üzeri süren) projede çalışmış
-Farklı proje yönetim metodolojilerine hakim
-Enerji sektörü veya Dağıtım sektörü tecrübesi avantaj

Başvurularınızı kariyer.net üzerinden yapabilirsiniz