Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Son Raporunda Kırmızı Alarm Verdi

Küresel karbondan arındırma hedefinde, 2020’de dünya çapında karbon yoğunluğundaki azalma %2,5’te kaldı. Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C ve net sıfır emisyonda tutma hedeflerini karşılamak için küresel karbondan arındırma oranında beş kattan fazla artış gerekecek.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) son raporunda kırmızı alarmı yükseltti: Emisyonlar bugün olduğu gibi devam ederse, önümüzdeki yirmi yıl içinde %50’lik bir 1.5°C ısınmaya ulaşma şansımız var.

Birçok ülke bu konudaki taahhütlerini güçlendirmiş olsa da küresel ısınmayı 1,5°C’ye indirip 2°C’de tutacak kadar kararlı olmaktan söz etmek mümkün değil. Bu bağlamda, bu yılki Net Sıfır Ekonomi Endeksi, 2050 yılına kadar 1,5°C ısınma hedefi doğrultusunda net sıfır dünyaya ulaşmak için gereken karbonsuzlaştırma oranını incelerken, yapılması gerekenlerle ilgili olarak G20 ülkelerinin nasıl performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Rapor için: https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/surdurulebilirlik/yayinlar/net-sifir-ekonomi-endeksi-2021.html