Yüksek Teknoloji Platformları’na Çağrı

ODTÜ GÜNAM tarafından sunulan “Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu” projesi, yapılan değerlendirmeler sonunda, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) kapsamında açılan “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısına kabul edilerek bir sonraki aşamaya geçti.

ODTÜ-GÜNAM tarafından başlatılan Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu (TFTP) girişimi, 1004 kapsamında projelendirilerek 1004 programına sunuldu. Güneş enerjisi teknolojileri alanında Türkiye’yi dünyada ileri ve öncü bir ülke haline getirmeyi amaçlayan TFTP girişiminin arkasında iki önemli motivasyon bulunuyor: iklim değişikliğine neden olan fosil yakıtların kullanımını azaltmak ve Türkiye’nin cari açığının en önemli nedeni olan enerji ithalatının azalmasını sağlamak. Güneş enerjisi kullanımı bu sorunların her ikisinin de çözümü için en etkili seçeneği oluşturuyor. Bunun yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinin yaratacağı diğer çarpanlar, yüksek ve kaliteli istihdam gibi diğer olumlu etkileri de hesaplandığında; güneş enerjisi alanının ülkemizin gelişiminde birinci derecede önemli sektörlerden biri haline geldiği görülüyor.

İddialı ve kapsamlı programı ile dört yıl içerisinde büyük bir atılım gerçekleştirmeyi hedefleyen TFTP’ye; ODTÜ-GÜNAM dışında, kamu kurumlarından TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; özel sektörden Şişecam A.Ş., Bereket Enerji A.Ş., GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.,TESCOM, Nanovatif, iTechSolar katılıyor. Projede, ayrıca; yurt dışından, bu alanda öncü kuruluşlar olan Almanya’dan Fraunhofer ISE ve Belçika’dan IMEG partner kuruluş olarak yer alıyor. Her bir katılımcı kuruluş; en az bir proje ile programa katılarak dört yıl sonunda sanayi tarafından ihtiyaç duyulan bir çok ürünün oluşmasını sağlayacak.

TÜBİTAK ARDEB 1004 Programı; Türkiye’de yüksek teknoloji ürünleri geliştiren ve böylece ülkemizin kalkınmasına büyük etki yaratabilecek platformlar yaratmayı hedefleyen yeni bir girişimdir. Yüksek bütçeli ve kapsamlı hedeflere sahip olması beklenen projelerin destekleneceği bu programa, sadece araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı yasa kapsamında yer alan araştırma merkezleri başvurabilmektedir. Oluşturulan projelerde ana yönetici kurum (APYÖK) dışında en az iki üniversite veya kamu araştırma merkezi ile bünyesinde Ar-Ge merkezi bulunduran en az iki özel sektör kuruluşunun yer alması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından da gerekli ortakların projeye dahil edilmesi mümkün olacaktır.

Kaynak: https://odtulu.metu.edu.tr/dergiler/68/68.html#p=24