YBT Enerji Hibrit HES-GES Yatırım Sürecine Resmen Başladı

YBT Enerji şirket iştiraklerinden Getiri Enerji, yatırımları Ordu’daki Piro HES ve Kastamonu’daki Kızılçam HES tesislerine, ikincil kaynak olarak güneş enerjisi kullanan GES’ler eklemek üzere, DSİ’ye başvurusunu sundu.

DSİ’ye sunulan fizibilitelere göre, Piro HES’e kurulması planlanan 598 kW gücündeki GES ile yılda ortalama 613 MWh elektrik üretilmesi beklenirken, Kızılçam HES’e kurulması planlanan 383 kW gücündeki GES ile ise yılda 436 MWh üretim planlanıyor. Panel kurulumları için santral binalarının çatıları, cepheleri; ayrıca binalar ve yükleme havuzu çevresindeki uygun açıklıklar değerlendirilecek.

2014’de devreye alınmış Piro HES 4,28 MW, 2015’te devreye alınmış Kızılçam HES ise 1,32 MW güce sahip nehir-tipi hidroelektrik santralleridir. Tesisler, 6 yıldır, suyun gücünü elektrik enerjisine çeviriyorken, GES’lerin kurulmasından sonra, güneşin gücünü de buna ekleyerek hem ülke ekonomisine hem de sağlıklı çevreye olan katkısını arttıracak.

YBT Enerji, daha yaşanabilir bir çevre için durmaksızın devam eden yatırımlarının bu yeni ayağını, 2021 senesinde işletmeye almayı planlıyor.