TurSEFF Solarbaba 3. YETA Çalıştayı

TurSEFF & Solarbaba iş birliğinde 2020 yılında, Türkiye’de yeni yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi yaratabilmek için bir model olarak Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları (YETA) konulu üç çalıştayın gerçekleştirilmesini planladık. Bu çalıştayların amacı, farklı tarafların katılımı ile beyin fırtınası yaparak, sinerjiden ortaya çıkan faydalı fikirleri sonuç raporları aracılığıyla kamuoyuna sunmak ve bu konunun gelişebilmesi için tartışmaya açmak. Her bir çalıştay, Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları’nın (YETA) farklı taraflarını odak alacak şekilde tasarlandı.

“Elektrik Üretimi ve Ticareti” odaklı olarak 22 Şubat 2020 tarihinde TurSEFF ofisindeki ilk çalıştay, bu konuda halihazırda çalışma yapmakta olan enerji şirketlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. “Finans” odaklı olarak 18 Haziran 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ikinci çalıştaya ise; finans kurumları, enerji şirketleri ve kurumsal tüketiciler katıldı. Üçüncü çalıştay ise kurumsal elektrik tüketicilerinin katılımı ile “Tüketici” odaklı olarak düzenlenecek.

TurSEFF & Solarbaba 3. YETA (Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları) Çalıştayı, 3 Kasım 2020 tarihinde, C salonu saat 10:00 – 12:00’de, EIF Enerji Sanal Kongresi ve Fuarı kapsamında gerçekleşecek. Bu şekilde konuyu daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırma şansımız olacak.

YETA konusunda Kurumsal Tüketicilerin bakış açıları, önerileri ve çalışmalarını dinleyeceğimiz bu çalıştayımız için ekteki görselde oturum programlarına ait bilgilere ulaşabilirsiniz.

Oturum programı için ilgili link: https://www.enerjikongresi.com/kongre-programi

EIF Sanal Kongresi ve Fuarı için kayıt linki: https://www.enerjikongresi.com/kayit-formu