Solar3GW 2020 Sonrası Büyüme İçin Öneri İş Modellerini Açıkladı

Solar3GW 2020 sonrası büyüme için gerekli öneri iş modellerini açıkladığı paylaşımlara göre “Güneş enerjisinde yeterli ve sürdürülebilir yeni kapasite yaratılması, ancak daha modern, daha esnek ve daha serbest iş modelleri ile mümkün olabilir. Zaten, güneş enerjisinin, herhangi bir sabit fiyat garantisine ihtiyacı kalmadığı günümüzde, kanun yapıcı, üretici ile tüketici arasına girmeyerek; hem ekonomik hem de ekolojik refah için gerekli güneş yatırımlarının önünü açmalıdır.

Bunun için Solar3GW öneri iş modelleri,
1. Daha etkin hale getirilmek için güncellenmiş “Öztüketim” modeli
2. Yeni kapasite yaratmaya yönelik “Yenilenebilir Enerji Tedarik Anlaşması (YETA)” modeli
3. Yatırımcının şebeke ihtiyaçlarını analiz ederek, şebeke işletmecisinin verdiği görüş doğrultusunda GES kuracağı, elektriğini serbest piyasada satacağı “İhalesiz Teşviksiz Lisanslı” model sektörün sağlıklı büyümesini sağlayacaktır.”

Bu 3 iş öneri modelini detaylandıran Solar3GW, “Yeni nesil piyasa tasarımı paradigmalarından dağıtık üretime, küçük ölçekli yatırımlara geçişe ve mikro şebeke oluşturulmasına TAM UYUMLU bir ÖZTÜKETİM MODELİ, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine bir adım daha yaklaştıracak.

YETA (yenilenebilir enerji tedarik anlaşması) modeli, orta ve büyük ölçekli tüketiciye, ortada henüz santral yokken, kendi elektrik tedarikçisini kendi belirlediği ya da ihale ettiği fiyatla seçebilme özgürlüğünü tanımaktadır. Bu yönüyle hem arzın ihtiyaçlar paralelinde gelişmesini sağlarken hem de yeni kapasite yaratılmasına, kamu ihalelerini aradan çıkararak, özel sektör dinamizmini ve verimini getirmektedir. Dünyada Green PPA adıyla senelerdir yürürlükte olan bu modelin, ülkemiz mevzuatında da en kısa zamanda yerini alması en temel hedeflerimizdendir.

Dünyada gerçekleşmekte olan enerji devrimine ayak uydurmak, tabandan gelecek, dinamik, çağın gereklerine ve teknolojiye hızlı ayak uydurabilecek, esnek iş modellerini, güneş enerjisi kapasite tahsisinde devreye sokmak ile mümkün olabilir. Bu anlamda, Solar3GW olarak, İHALESİZ, TEŞVİKSİZ bir LİSANSLI iş modelini, yeni GES’lerin en verimli ve hızlı şekilde devreye girmesi için gerekli görüyoruz. Nitekim, artık fiyat garantisi teşvikine ihtiyacı kalmayan güneş enerjisi; bu garanti seviyesini ve bu teşvikin kime verileceğini belirleyecek ihale ve yarışmalara da gerek duymuyor. Teknoloji ve maliyetlerin bizleri getirdiği bu doğal noktanın, enerji mevzuatımızda da yerini alması için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.