MÜKAD EQUAL BY 30 Kampanyasını Destekliyor

Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) uluslararası Equal By 30 Kampanyasına imza attı.

Kampanya kapsamında,

-MÜKAD yenilenebilir enerji sektöründe daha fazla sayıda kadının istihdam etmesi için farkındalık yaratacak, bilgilendirici ve cesaretlendirici aktiviteler yapacak.

-MÜKAD kadın mühendislere ve mimarlara yenilenebilir enerji sektöründe ücretsiz eğitimler alabilmelerini sağlayacak.

-MÜKAD firmalara ve devlet birimlerine kampanya hakkında bilgi sağlayarak, farkındalık yaratacak ve Türkiye’de Equal by 30 Kampanyasının destekçilerini artırmaya çalışacak.

-MÜKAD yenilenebilir enerji alanında, işbirliği içerisinde olduğu WiRE ile birlikte, sektörün önde gelen kadınların deneyimlerini paylaşabilecekleri sanal etkinlikler yapacak.

-MÜKAD 2020 yılından itibaren, Türkiye’de ZeroBuild organizasyonunu destekliyor ve gelecekte de desteklemeye devam edecek. Dernek öğrenci üyelerini, onlarda farkındalık yaratmak için ZeroBuild üniversite gruplarına dahil edecek.