MAtchUP Antalya Projesi Etkinliği Solarbaba Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi “MAtchUP ANTALYA Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği Projesi Etkinliği” Solarbaba ev sahipliğinde, 14 Ocak 2021 10.00-12.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Horizon 2020 MAtchUP Projesi aksiyonları, yenilenebilir enerji teknolojilerinin kentlere entegrasyonu, enerji verimliği, enerji yönetimi, kamu binalarında enerji verimliliğinin önemi, Güneş Enerjisi Santrali (GES), sisteme entegre “Enerji Depolama Sistemi” konuları ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin MAtchUP projesi hedefleri arasında; iyi uygulama örneklerinin sadece Antalya’da değil tüm ülke genelinde uygulanması, bilgi ve deneyim transferi, teknolojik gelişmelerin ve kamuoyunun yeni tasarruf biçimlerini benimseme isteğinin geliştirilmesi, geleneksel tasarruf modelinden yeni trend türlerine geçişin benimsenmesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedefleri için, iklim değişikliği ve karbon emisyonlarının önemi gibi güncel trendlerin uygulamaları deneyimleri paylaşıldı. MAtchUP projesinin enerji aksiyonları bazında gerçekleştirilen eylemler paylaşıldı. Uygulayıcıların kendi yerellerindeki sorunlarla büyük resmi ilişkilendirmeleri, yerelde ve genelde ayrıca sektörde yenilenebilir enerjide ve istihdamda yerel yönetimlerin ne gibi adımlar atılabileceği konusunda fikir paylaşımları yapıldı.

Yerelden genele MAtchUP projesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda bilinçlenmeleri, kentimizde enerji dönüşümü ve enerji yönetimi vizyonunu hedeflemektedir. Bu kapsamda Enerji Verimliliği Koordinasyon Merkezi kurulması gündemimizde yer almaktadır. MAtchUP projesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı (SECAP) içerisinde enerji verimliliği önemli yer tutmaktadır.

Etkinliği Solarbaba Youtube kanalından izleyebilirsiniz.