LINAK Modbus Teknolojisini Tanıtıyor

Her zaman güneşe doğru. LINAK sistemleriyle bunu sağlamak artık daha kolay. Güneş takip sisteminin başarısını takip sistemlerinin kalitesi, verimliliği ve karlılığı belirlemektedir. Modbus tanınmış bir iletişim teknolojisi olarak IC TM (entegre kontrolör) sistemlerimizin bir parçasıdır. Modbus iletişimi nasıl kolaylaştırır? Modbus’la birlikte seri olarak birkaç güneş izleyiciyi bağlayabilir ve böylece birçok sinyal kablosuna olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, tüm parkın merkezi bir noktadan kontrol edilmesini sağlayabilirsiniz.

Yatırım getirinizi artırmanın yanı sıra, Modbus’un başka birçok avantajı vardır, bu avantajları düşük yatırım giderlerinin getirdiği avantajlar ve daha uzun kullanım ömrünün getirdiği avantajlar olmak üzere iki ana başlık altında inceleyebilirsiniz.

Düşük yatırım giderleri

-Daha az karmaşık sistem,
-BUS topolojisi sayesinde daha az kablo,
-I/O kutularına daha az ihtiyaç,
-Standart iletişim dili sayesinde daha az programlama süresi,
-Azalan parça sayısıyla birlikte daha az montaj süresi ve gömülü kontrolör,
-Her şey merkezi bir kontrol cihazından programlanabilir ve kontrol edilebilir,
-Farklı boyutlardaki kurulumlar için, tek bir ölçeklenebilir çözüm.

Daha uzun kullanım ömrü

-Elektronik aşırı yük koruması aktüatörü korur. Elektrik akımı her iki yönde de ayarlanabilir.
-Hızın düşürülmesi ve yumuşak yol vericiler, mekanik parçalardaki aşınmayı azaltır.
-Isı takibi ve alarm sayesinde aktüatörünüz hep güvende.