Kontek Enerji Yeşil Bir Adım Projesi

Enerji tüketiminin önceki senelere göre %40 oranında artış gösterdiği günümüzde, enerjinin %80’i fosil kaynaklı üretim tesislerinden sağlanıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nda kabul edilen Paris Anlaşması ile iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede iklim değişikliğinin önlenmesi, sıcaklık artışının sabit tutulması hatta azaltılması amaçlanmaktadır.

İklim değişikliğinin birincil sorumlusu olarak görünen Karbon ayak izi; üretilen sera gazı miktarı açısından bireylerin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar anlamına gelmektedir. Kontek Enerji olarak daha yeşil bir dünya için güncel teknolojilerden yararlanarak çevreci projeler üretmeye ve bu anlamdaki gelişmeleri desteklemeye devam ediyor.

”Yeşil Bir Adım” projesi ile kişilerin/kurumların uluslararası standartlara uygun karbon ayak izi hesaplamalarını yaparak farkındalık yaratmayı hedefliyor.

️Gelecek için karbon ayak izimizi hesaplayalım
️Dünyamıza verdiğimiz zararın farkına varalım
️Yeşil bir adım sertifikamızı sosyal medyada paylaşarak farkındalık challengeını başlatalım

Detaylı bilgi için: www.yesilbiradim.com