Yenilenebilir Enerji Sertifikaları

Yenilenebilir Enerji Sertifikaları Nedir ?

Elektrik tedariğinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildiğini ispat etmek için yenilenebilir enerji üretimi sertifikalandırılır. Sertifika her birim üretilen enerjinin kaydını yapar ve bu kayıtların doğruluğunu denetler. Tüketici, Yenilenebilir Enerji Sertifikası (YES) satın alarak elektrik tedariğini yenilenebilir enerji kaynaklardan sağladığını ispat eder ve yenilenebilir enerji kaynaklarını destekler.

Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını Tüketici Nasıl Kullanır?

Sera Gazı Salım Protokolü (GHG Protocol), kurumsal şirketler için karbon ayakizi raporlama metodolojisini kurmuştur. Bu metodolojide “Kapsam 1”, şirketlerin ana faaliyetlerinden kaynaklı tesis bacasından yapılan salımları hesaplarken, “Kapsam 2” şirketlerin dolaylı sebep olduğu salımları elektrik tedariğini hesaplamaktadır.

Bugün, Fortune 100 şirketleri tarafından en yaygın kullanılan ve uluslararası karbon ayakizi denetleme kuruluşu olan CDP, “Kapsam 2” hesaplamalarında Yenilenebilir Enerji Sertifikalarını salım dengeleme hesaplamalarında kabul etmektedir.

Tüketici, YES kullanarak tedarik ettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ispat etmiş olacaktır ve sürdürülebilirlik, karbon ayakizi raporlamalarında kullanacaktır.

– Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “Ulaşılabilir Temiz Enerji” ve “İklim Değişikliği” hedeflerini desteklemiş olacaktır.
– Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Stratejilerine destek sağlamış olacaktır.
– Türkiye’de tüketilen enerji karışımı içindeki Yenilenebilir Enerji payı arttıkça, elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı salımları azalacaktır.

Türkiye’de Hangi Yenilenebilir Enerji Sertifikası Standartı Kullanılmaktadır?

I-REC, 2015 yılında Yenilenebilir Enerji Sertifikalarının standartlarını belirlemek ve sertifikaların doğruluğunu denetlemek için kurulmuş bir dernektir. Dernek Güney Amerika, Afrika, Asya ülkeleri ve Türkiye’de aktif olarak faaliyet göstermektedir.

I-REC sertifikaları GHG Protocol ve CDP tarafından kabul edilmiş sertifikalardır. Uluslararası Sera Gazı Salım Metodolojilerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji tedarik edildiğini ispat etmek için kullanılabilecek sertifikadır.

Tüketici, I-REC sertifikasına sahip olduğunda yukarıda bahsedilen kazanımlar ile rekabet ettiği sektör dahilinde kurumsal sürdürülebilir standartlarını ve çevre dostu şirket algısını yönetebilecek ve prestij kazanacaktır.

Foton Yenilenebilir Enerji Sertifika Platformu Nedir?

Eylül 2019’da kurduğumuz Foton Yazılım Teknolojileri ve Enerji Danışmanlığı A.Ş. olarak, açık kaynak ademi merkezi teknolojiler geliştiren, uluslararası kar amacı gütmeyen bir dernek olan Energy Web Foundation (EWF) ile ortak blokzincir tabanlı bir platform geliştirdik. Bu platform yenilenebilir enerji üreticilerinin kolayca üretimlerini blokzincir ağı üzerinde I-REC standartlarında sertifikalandırmalarını, bu sertifikaları tüketicilerin platform üzerinden satın almasını ve raporlayabilmelerini sağlıyor.