Elektrik Üretim Yatırımlarında İbre Yenilenebilir Enerjiye Döndü

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde 1934 MW yeni elektrik üretim kapasitesi devreye girdi. Bu kapasiteyle, toplam elektrik kurulu gücü 93 bin 207 MW yükseldi.

Bu yıl ocak-eylül döneminde devreye alınan elektrik üretim kapasitesinin yüzde 66,6’sını (1288,4 MW) hidroelektrik santralleri oluşturdu.

Söz konusu kapasitenin yüzde 25,6’sı (486,8 MW) rüzgar santrallerinden oluşurken, bunu yüzde 4,6 (89 MW) ile güneş enerjisi ve yüzde 3,1 (60,7 MW) ile biyoenerji, atık ısı ve jeotermal santralleri takip etti.

Türkiye’de bu dönemde devreye giren elektrik üretim kapasitesinin yüzde 0,4’ünü ise (8,6 MW) kojenerasyon tesisleri oluşturdu.

Böylece, ocak-eylül döneminde faaliyete başlayan elektrik kurulu gücünün yüzde 99,6’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu dönemde, devreye giren kapasitenin içerisinde kömür ve doğal gaz yer almadı. Söz konusu gelişmede, ithal bir kaynak olan doğal gazın elektrik üretimindeki payının son yıllarda hızla düşmesi etkili oldu.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuru süresinin 31 Aralık 2020’den 30 Haziran 2021’e uzatılması da yatırımların hız kazanmasında etkili oldu.

Öte yandan, geçen yıl aynı dönemde devreye alınan elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını termik santraller oluşturmuştu.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/elektrik-uretim-yatirimlarinda-ibre-yenilenebilir-enerjiye-dondu/2052716