3. Uluslararası Hidrojen Enerji Kongresi ve Sergisi

Hidrojen enerjisi, önümüzdeki yüzyılın en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu enerji, sudan elde edilebilmekte ve yüksek verimlilikle çevre üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmadan yararlı bir enerjiye dönüştürülebilmektedir. Son yıllarda hidrojen üretimi, depolama ve özellikle yakıt hücrelerinde hidrojenin kullanımı büyük önem kazanmıştır. Dünyada pek çok grup bu konuda teorik ve deneysel olarak araştırmalar yapmaktadır. Hidrojen teknolojisi, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK öncelikli alanları içinde yer alan araştırma konularındandır.

İlk ikisi İstanbul’da gerçekleşen “Uluslararası Hidrojen Enerji Kongresi ve Sergisi” etkinliğinin üçüncüsü 14-16 Haziran 2021 de Gazi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu kongrenin amacı dünyanın her tarafından alanlarında tecrübeli bilim insanları, endüstriyel araştırmacılar, mühendisler, uygulamacılar ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek en son araştırma sonuçlarını, fikirlerini ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir ortam sunmak. Ayrıca bu kongrede üniversite-sanayi işbirliği için de ortam sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle bu alanda yapılacak olan yeni çalışmalar objektif olarak değerlendirilebilecek. Bilim insanlarının karşılıklı etkileşmesi yeni işbirlikleri ve proje çalışmalarına olanak sağlayarak, enerji konusunda Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesine katkı sağlayacak. Kongre konusu olan hidrojen hibrit teknolojileri ve otomotiv sanayi için de son derece önemlidir. Petrol ve doğal gaz yönünden de oldukça sınırlı rezervlere sahip Türkiye, bütün bunlara karşın güneş, rüzgâr ve biyokütle gibi doğal, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından son derece zengindir. Bu durumda, yeni gelişmekte olan güneş-hidrojen sistemi teknolojisi üzerinde zaman geçirmeden gerekli çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. Türkiye’nin ve dünyanın yenilenebilir enerji ve ilgili malzeme araştırılması konusu çağımızın enerjiye olan ihtiyacı düşünüldüğünde öncelikli ve acil araştırma alanlarındandır.

Konferans konuları sadece hidrojen enerjisini değil pek çok alanı kapsamaktadır. Konferans içerisinde elektrokataliz, enerji verimliliği, enerji bilimi, yakıt hücresi, hidrojen ve hidrojen teknolojileri, hidrojen depolama ve taşıma, malzeme bilimi, güneş hücreleri, yeni enerji malzemeleri konuları da ele alınacaktır.

Kongre pandemi şartlarına göre değişebilmekle birlikte online ve yüz-yüze olarak hibrit olarak gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek. Kongre hibrit olarak yapılacağından fiziki sergi alanında Hidrojen temelli teknolojilerin tanıtımına yer verilecek. Bu alanda ayrılan mekanda proje
ürünleri sergilenebilecek. Ayrıca dijital olarak komiteye ulaştırılacak tanıtım filmi, poster vs. oturum arasında ekranda sergilenebilecek.
Bunun için başvuru tarihleri dikkate alınarak katılım ücreti yatırılması yeterlidir.

Sergi alanı için daha fazla bilgi alabilmek için: ulku.bayhan@gmail.com ve ubayhan@mehmetakif.edu.tr

Başvuru için son tarih
(Erken: 20 Nisan 2021)
Özet Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2021
Kabul Bildirimi: 20 Mayıs 2021
Son Teslim Tarihi: 1 Haziran 2021

3. Uluslararası Hidrojen Enerji Kongresi ve Sergisi Web Sitesi: http://ihec2020.org/