Güyad
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nin (GÜYAD) temel misyonu; güneş enerjisi alanındaki yatırım ortamının yaratılmasında sektör paydaşlarına değer yaratmak için ulusal enerji politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

GÜYAD'ın temel vizyonu ise, şu şekilde özetlenebilir:

- Güneş enerjisi alanındaki yasal mevzuatlara ilişkin görüş ve taleplerin oluşturulmasını ve ilgili mercilere iletilerek hayata geçirilmesini sağlamak,
- Dünyadaki gelişmeleri sektör adına takip etmek, paydaşları bilgilendirmek ve gelişmelerle ilgili eğitim programları, paneller, sempozyumlar ve forumlar düzenlemek,
- Sektördeki eşit ve adil rekabetin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,
- Güneş enerjisinin çevresel koruma ve sürdürülebilirlik açısından gelecek nesiller için önemine yönelik projeler geliştirmek, ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak kamuoyu oluşturmak.

İletişim
Berke Aygün
+90 549 249 4947
berke.aygun@guyad.org
Ankara