Güneş Santrallerinde Mutlaka Alınması Gereken Ana Teminatlar

En iyi sigorta risk analizi yöntemi, yatırımı kendi yatırımınız gibi düşünüp, risklerini hesaplama yöntemidir. Bu konuyu bu açıdan ele alıp görüşlerimizi ileteceğiz.

GES Yatırımcısı bir işletmenin sigorta yaptırmaktaki temel amacı yatırım istikrarının bozulmaması olacaktır. Sigorta sigortalının haksız zenginleşmesine neden olmayacağı gibi yaşayabileceği büyük hacimli hasarlardan kendisini korumasını sağlamalıdır. Yani; Yaşanan 1.000- USD lik bir İnverter arızası sigortalının ekonomik istikrarını fazla etkilemeyecektir. Fakat; 100.000-USD lik bir dolu hasarı sigortalının iflasına kadar süreçleri tetikleyebilir.

Bu bakış açısı ile gerçekleşmesi muhtemel sigortalı riskleri ele almalıyız. Öncelikle büyük miktarlarda oluşabilecek hasar çeşitlerini iyi belirlemeliyiz. Bunun başında da doğal afetler gelmektedir. Dolu, Fırtına, Kar ağırlığı, Sel ve deprem gibi riskler gerçekleşmesi halinde yatırımlarda büyük miktarlarda zarar oluşturacaktır. Haliyle Bu hasar çeşitlerine karşı teminatlarımızı muhakkak tam limitler ile almalıyız.

Diğer yandan GES Yatırımlarının hemen hemen hepsi kredi finansmanı ile yapıldı. Dolayısıyla aylık kredi giderlerimiz mevcut. Kredi ödemelerinin aksamaması santralin gelirlerinin düzenli olarak sağlanmasına bağlı. Olası bir hasar halinde santralin enerji üretemeyeceği durum ortaya çıkıyor. 2016 kış aylarında bildiğiniz gibi ülke olarak aşırı kar yağışlarına maruz kaldık. Bu hasarı alan santrallerin çoğu en az 6 ay enerji üretemedi. Haliyle de kredi geri ödemelerini yatırımcılar kendileri öz sermayelerinden finanse etti. Büyük sorunlar yaşandı. Bunu engellemek için alınması gereken teminat KAR KAYBI teminatıdır. Hasar sonrasında üretilemeyen enerji için güvence sağlar.

Diğer yandan yatırımların gelirleri ürünlerin / santralin performansına ve Gerçekleşen güneşlenme süresine bağlıdır. Bu iki etkene bağlı kayıplar için de PERFORMANS KAYBI teminatı alınmalıdır.

Her sigorta şirketinin sigorta poliçesi özel şartları farklı olabilir. Biri hırsızlık teminatı için yüksek muafiyet ( hasardan kesinti ) verebilirken diğeri daha düşük bir muafiyet verebilir. Diğer yandan biri dolu hasarları için düşük bir limit ( poliçe tazminat sınırı ) verebilirken, diğeri toplam proje bedeline kadar teminat sağlayabilir. Ayrıca hırsızlık hasarları için bir şirket bazı zorunlu güvenlik önlemleri isterken diğeri daha esnek hareket edebilir. İşte bu teknik detayları sigortacınız ile görüşmelisiniz. Teminat Detaylarına inmeniz ve santraliniz özelinde geliştirmeler talep etmeniz gerekebilir.

Neticede; Doğru poliçe, doğru risk analizi ile olur.