GÜNDERGİ SAYI-12

Son sayımızdan bugüne, güneş enerjisi sektörümüz için çok sayıda gelişmenin yaşandığı olumlu süreç devam ediyor. Ülkemizde hanehalkı için çatı üstü ve cephe güneş sistemleri kurulumuna yönelik mevzuatın geliştirilmesi ile birlikte, güneş enerjisinden elektrik üretiminde önemli adımlar atıldı.

Konutlarda uygulamanın önünü açacak en büyük etkenlerden olan mahsuplaşma süresi, proje başvuru ve onay aşamalarındaki maliyet ve tüm bu sürenin uzunluğu için gereken düzenlemeler hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye devam ediyor. TEDAŞ, çatı ve cephe uygulamalı mikro ölçekli lisanssız güneş enerji santrallarıyla ilgili olarak hazırlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında 10kW ve Altı Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Elektrik Üretim Tesisleri İçin Tip Proje’yi kısa süre önce yayınladı.

Son yaşanan sevindirici gelişme ile 10 kWh ve altında güçteki çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşunda TEDAŞ’ın proje onayı ve kabul işlemlerindeki yetkisi, bölgelerdeki elektrik dağıtım şirketleri olan EDAŞ’lara da verildi. Apartmanlarda bulunanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması için başvurular artık tercihe göre,TEDAŞ’a ya da bölgedeki EDAŞ’a yapılabilecek. 0-10 kW çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşunun kolaylaştırılması hedefi ile yapılan bu mevzuat değişikliği, yenilenebilir enerji kaynaklarından en ucuz, en kolay uygulanabilen ve en yaygın olan güneş enerjisinin, ülkemiz enerjisi için çözüm olma hedefini güçlendiren bir gelişme.

Yeni yapılacak çatı ve cephe GES uygulamalarının tamamen öz tüketim amaçlı hale getirilebilmesi için uygulamada saatlik bazda yapılan mahsuplaşmanın aylık bazda yapılabilmesi için de taslak çalışmalar tamamlandı ve kısa süre içerisinde bu güzel haberin de açıklanması bekleniyor. Mahsuplaşma süresinin aylık olarak belirlenmesi ile üretilen fazla elektriğin şebekeye verilmesi, ihtiyaç halinde şebekeden bu elektriğin çekilerek kullanılması ve bu alışverişin aylık bazda hesaplanması, uygulamayı etkin ve verimli kılacak önemli bir gelişme.

GÜNDERGİ SAYI-12