GÜNDERGİ SAYI-09

Türkiye Cumhuriyeti’miz; tüm kurum ve kuruluşları, STK’ları ve vatandaşları ile demokrasiye inanan ve insan yaşamının kutsallığına değer veren, sorunlarını demokrasi içinde çözebilecek olgunlukta, bölgenin en güçlü devlet geleneğine ve kurumsallaşmış demokrasisine sahip ülkesidir. Başta insani kalkınmayı da yukarı çeken demokrasi olmak üzere sosyal ve ekonomik istikrar, geleceğimizin ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli güvencesidir.

Hem ülkemizde hem de bölgemizde daha aydınlık bir gelecek için her zamankinden daha fazla sağduyuya, uzlaşmaya, kişi ve kuruma özel ayrımcılık gözetilmeden eşitliğe, dayanışmaya ve birlikte çalışıp üretmeye kesintisiz devam etmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Ekonomik performansın daha istikrarlı olmasını sağlayan demokrasinin tam ve etkin uygulanması; her alanda şeffaflığı ve katılımcılığı artırarak ve eşitlikle uygulanacak prensipleri güçlendirerek güven teşkil edecektir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları gibi,tam bağımsız güneş de; özgürce, güvenle, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm insanları kesintisiz ve eşit olarak ısıtmakta ve aydınlatmaktadır.

Güneş enerjisindeki zengin potansiyelini tam değerlendirebilen Türkiye; bir yandan enerji bağımsızlığını sağlayacak, diğer yandan da iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçişin önemli unsurlarından güneş enerjisi sanayinin önemli temsilcilerinden olacaktır. Bugüne kadar güneşten elektrik üretiminde (lisansız) onaylanan proje sayısı 4.900’ü, proje gücü ise 4.150 MW’ı aşarken, 660,2 MW ile Türkiye elektrik üretim kurulu gücünün binde 85’ine erişen güneş enerjisi kurulu gücü, 861 adet lisanssız güneş enerjisi santralı ile toplam kurulu enerji santralı içinde de %41,0’ini temsil etmektedir. Güneşten elektrik üretiminde kurulu güç 660,2 megavata henüz ulaşırken, ülkemiz güneş enerjisinden ısı üretilmesinde 12.700 megavat’ı aşan kurulu güç ile dünyada dördüncü sıradadır. Dünyada ise güneşten elektrik üretiminde kurulu güç 2015’de gerçekleşen en az 50 bin MWe yeni kurulumla 228 bin megavat’ı, güneşten ısı enerjisi üretiminde kurulu güç ise 435.000 megavat’ı aşmıştır.

GÜNDERGİ SAYI-09