GÜNDERGİ SAYI-08

2015 yılında güneş enerjisindeki gelişmeler, hem 2016’ya hem de sonrasına daha umutlu ve inançlı bakmamızı sağlıyor. Sözkonusu gelişmelerin bir kısmı sayısal verilerle ifade edilebilir: 600 MW’lık lisanslı güneş enerjisi yatırımları önlisanslama süreci tamamlandı ve 209 MWe yeni kurulumla güneşten elektrik üretiminde 249 MWe kurulu güce ulaştık. Ama işin bir de dünya tarihsel tarafı var. 2015 Aralık ayında Paris’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler COP 21 İklim Zirvesi’nde tüm devletlerin imzaladığı İklim Sözleşmesi,yenilenebilir enerjinin ama özellikle güneşin geleceğini çokdaha net bir şekilde gösteriyordu.

Zirve sırasında kurulan ve Türkiye’yi GÜNDER’in temsil ettiği Küresel Güneş Konseyi ise, bu gelişmelerin somut bir çıktısı olarak kabul edilmeli.Yine Türkiye ve dünyadan rakamlarla devam edelim… Dünyada güneşten elektrik üretiminde kurulu güç, 2015 yılında gerçekleşen en az 51.000 MWe yeni kurulumla 228.000 megavat’ı, güneşten ısı enerjisi üretiminde kurulu güç ise 406.000 megavat’ı aştı.

2015 yılı itibarıyla Türkiye elektrik üretim kurulu kapasitesi de 73.148 MW’a ulaştı; kapasite dağılımı ise %57,3’ü ısıl (doğal gaz, kömür, fuel-oil), %35,4’ü hidrolik, %6,1’i rüzgar ve %1,1’i diğer yenilenebilir enerjiler olarak gerçekleşti. Bununla birlikte; 264.137 GWh elektrik tüketimimizin (tahmini) %68,5’i ısıl, %25,8’i hidrolik, %4,5’i rüzgar enerjisi kurulumlarından üretilerek karşılandı.

Ülkemizde 2015’i % 519 büyüme ile tamamlayan güneş enerjisi ise, bu hızlı artışla toplam kurulu güç içindeki oranını da binde 3,4’e taşıdı. Geçen seneye göre işletmeye alınan
enerji santralı sayısında büyüme ise % 223 ve bu büyümenin tamamı Lisanssız Güneş Enerjisi yatırımları ile sağlandı.

2015 sonu itibarıyla toplam 2.345 MWe gücünde 2.750 adet lisanssız güneş enerjisi santral projesi onaylandı ve 249 MWe gücünde 362’si kurularak işletmeye alındı.

GÜNDERGİ SAYI-08