GÜNDERGİ SAYI-07

2014 yılsonu itibariyle Türkiye elektrik üretim kurulu kapasitesi 69.516 MW’a ulaştı; bunların dağılımı ise %59,7’si ısıl (doğalgaz, kömür, fuel-oil), %34’ü hidrolik, % 5,2’si rüzgar ve %1,1’i diğer yenilenebilir enerjiler olarak gerçekleşti. %1,1 olarak gerçekleşen diğer yenilenebilir enerjiler 733,2 MWe olup, bunun 40 MWe’ı güneş enerjisine ait.

2014 yılı Türkiye’de ilk kez güneş enerji santralleri (GES) için ön lisans verilen ve güneşten elektrik üretiminde 40 MWe yeni kurulu güce ulaşılan bir yıl olarak gerçekleşirken, dünyada kurulan yeni güç ise sadece 2014 yılında 40.000 MWe’a ulaştı.Dolayısıyla Türkiye’nin bu yılki katkısı ise binde 1 düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

Diğer bir çarpıcı veri ise şöyle: Türkiye’nin güneş enerjisi ışınımı Almanya’ya kıyasla %60 daha fazla olmasına rağmen, Almanya’daki kurulu güç 2014 sonu itibariyle tek başına 38.200 MWe’ye ulaştı. Almanya, şu anda güneş elektriğinde toplam kurulu gücüyle dünyada ilk sırada. Arkasından sırasıyla Çin 28,1 GW, Japonya 23,3 GW, İtalya 18,5 GW ve ABD 18,3 GW ile takip ediyor.Türkiye ise kurulu güçte 54 MWe’yi henüz aşıyor.

Ülkemizin enerji teminindeki ihtiyaçları ve yenilenebilir enerji potansiyeli düşünüldüğünde, hedefli çalışmalarla güneş enerjisinde çok daha da yüksek seviyelerde başarılar elde edebileceği
kolaylıkla söylenebilir. Bürokratik işlemlerde kaybedilen zamanın önlenmesi ve süreçlerin hızlandırılması, gerekli desteklerin etkin sunumu, yerli üretici ve teknolojilerin yurt dışı etkenlere karşı haksız rekabetten korunup desteklenmesi, binalarda ısıtma ve soğutmadan elektrik üretimine geniş bir çerçevede güneş enerjisinden yararlanmaya odaklanacak mevzuat geliştirme ve hızla uygulamalarda yer almasının sağlanması, sektörler arası bütünleşik Ar-Ge çalışmalarının sistemli yapılanması,bölgesel düzeyde mevzuat ve altyapı geliştirme olası sektör ve pazar GELİŞİM tehditlerini fırsata dönüştürecektir.

Kurulu üretim kapasiteleri ve enerjide risk teşkil eden dışa bağımlılık gözönünde bulundurulursa, belirlenen hedeflerin büyütülmesi ve verilen desteklerin artmasıyla, hızlı bir büyüme içinde olan güneş enerjisi sektörünün mevcudiyeti kuvvetlenecek, teknolojik yetkinliği ve dünyayla rekabet gücü daha da artacaktır

GÜNDERGİ SAYI-07