GÜNDERGİ SAYI-04

Sağlıklı ve verimli bir şekilde örgütlenme en büyük gerekliliktir. Sektör paydaşlarının halkı ve kendilerini ilgilendiren konularda bir araya gelip doğruyu, gerçeği, bilimsel verilerin ışığında öğrenerek, belirli bir disiplin içinde topluma yansıtarak kamuoyu oluşturması gerekir.

STK’ların toplumsal gerçekleri, ihtiyaçları ve sorunları saptamaları, çözümlerini üretmeleri, ister istemez sektörün diğer tüm paydaşlarını da harekete geçirecektir.

2013’ü, pazar ve piyasa koşullarını anlama, yorumlama ve sonuçlar çıkarma yılı olarak görüp, bu konularda çok fazla değer yaratamadık maalesef. Lisanslı başvurular için tarafları buluşturma, düzenlediğimiz birkaç “Fotovoltaikte Sorunlar ve Kalite” konulu buluşma, ülkemiz üreticilerinin sorunlarını ilgili mercilere anlatma gayreti ve örgütlenme çabalarının dışında kayda değer bir çalışma yapamadık.

Lisanssız Uygulama Yönetmeliği’nin hemen yayınlanmaması firmalara yaklaşık 6 aylık bir süre kaybettirdi. Lisanslı başvuruların dosyaları EPDK’ya teslim edileli uzun bir süre olmasına rağmen henüz ne zaman sonuçlanacağı konusunda kimsenin söyleyecek bir lafı yok. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz GÜNDER olarak hiçbir paydaşa kapımızı kapatmadan yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz.
Faruk Telemcioğlu

GÜNDERGİ SAYI-04