GÜNDERGİ SAYI-03

“21 Haziran Dünya Güneş Günü” dolayısıyla GÜNDER olarak ülkemizdeki güneş enerjisi sektörünün sorunları ve güneş enerjisi sistemlerinin kullanımı hakkındaki görüş ve önerilerimizin özetini kamuoyunun dikkatine sunduk. Dergimiz aracılığıyla konuya ilişkin görüş ve önerilerimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Ülkemizin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinden daha bilinçli ve sistemli yararlanmak için tüm tarafların üzerinde mutabık olduğu bir GÜNEŞ ENERJİSİ STRATEJİSİ VE YOL HARİTASI hazırlanmalı ve ivedilikle uygulamaya geçilmelidir. Bu plan üreticiler, meslek odaları, üniversiteler, kamu kurumları, ilgili sivil toplum örgütleri, tüketici örgütleri vb tüm tarafların katılımı ve desteği ile hazırlanmalıdır.

Güneş enerjisinin kullanımı ve yaygınlaştırılması ile ilgili çözüm önerileri sadece güneşten elektrik üretimi alanında değil, güneşten sıcak su elde etme, güneş enerjisinden ısı ve buhar elde ederek sanayide kullanımı konularını da kapsamalıdır. Sadece güneş enerjisinin kullanımı değil tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve bu kaynakların birlikte (hibrit) uygulanmaları konusunda özendirici önlemler alınmalıdır.

Yeni yapılacak binaların (sadece konutlar değil kamu binaları ve sanayi tesislerinin de) güneş mimarisine uygun,yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kolaylaştırıcı,yalıtımın ön planda olduğu şekilde tasarımı ve imarı ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından çok önemlidir. Bu konuda kamu ve belediyelerin gerekli düzenlemeleri yapmasını öneriyor ve bekliyoruz. Proje firmaları ile konut üreticilerinin de bu konuda üzerlerine düşeni yapacağı inancındayız.

GÜNDERGİ SAYI-03